Miesięczne archiwum: marzec 2013

Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012

Lektura tej książki pobudza do podwójnego zastanowienia. Najpierw autor uzmysławia nam, w jak wielu kontekstach funkcjonuje pojęcie autorytetu – otwierając oczy na rozliczne wymiary zjawiska i ideologiczne uwikłania użytku, jaki się z niego czyni w języku pedagogów, mediów i polityków. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012 została wyłączona

Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011

Jest to wyjątkowa praca ponieważ opisuje jak przy teoretycznie wzorcowej konstytucji jedyną i niepodzielną władzę może sprawować prezydent. Prezentowana ustawa zasadnicza jest zbiorem pełnym frazesów o prawach człowieka, demokracji, o równości i wolności. Autor ustosunkowuje się do tych teoretycznych zapisów … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011 została wyłączona

Andrzej Wierzbicki, „Rosja. Etniczność i polityka”, Warszawa 2011

Problemy etniczne i narodowe są niezwykle ważne w procesie analizy rzeczywistości kulturowej Rosji. Wynika to zarówno z dziedzictwa przeszłości jak i współczesnych procesów globalizacyjnych. Od zarania dziejów państwowości rosyjskiej w jej przestrzeni kształtowała się wieloetniczność; w XIX w. poddana została … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Andrzej Wierzbicki, „Rosja. Etniczność i polityka”, Warszawa 2011 została wyłączona

Marcin Tobiasz, „Etatyści czy pluraliści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku”, Warszawa 2010

Praca ta w zamierzeniu autora ma być prezentacją i próbą analizy prac czołowych lewicowych intelektualistów brytyjskich końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, którzy mieli wpływ na definiowanie kontekstu i granic, w których teoretyczne poszukiwania miały miejsce. I tak stosownie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Marcin Tobiasz, „Etatyści czy pluraliści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku”, Warszawa 2010 została wyłączona

Jarosław Szymanek, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 23: „Problemy polityki wyznaniowej”, Warszawa 2012

Stosunki wyznaniowe, obejmujące w sumie bardzo wiele, bardzo rozmaitych elementów, m.in. indywidualną wolność sumienia i wyznania, instytucjonalne relacje między państwem a związkami konfesyjnymi czy wreszcie znacznie szerszy i pojemniejszy projekt światopoglądowego zaangażowania się państwa podług wzorca państwa wyznaniowego, neutralnego albo … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 23: „Problemy polityki wyznaniowej”, Warszawa 2012 została wyłączona

Jarosław Szymanek (red.), „Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka”, Warszawa 2011

Warto podjąć próbę teoretycznego spojrzenia na państwo wyznaniowe i dzięki temu pokazania całej jego heterogeniczności, różnych przejawów występowanie w praktyce (zarówno w historii, jak i współcześnie) oraz licznych problemów, jakie ono rodzi. Zasadniczym jest bodajże konflikt z indywidualną oraz kolektywna … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek (red.), „Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka”, Warszawa 2011 została wyłączona

Szymanek Jarosław, „Konstytucja V Republiki Francuskiej”, Warszawa 2011

Publikacja zawiera najnowszy (uwzględniający ostatnie zmiany z lipca 2008 r.) tekst Konstytucji V Republiki Francuskiej wraz z wykazem wszystkich dotychczasowych zmian konstytucji z 4 października 1958 r. Obok tego w książce zamieszczono również tłumaczenia trzech aktów, które poza właściwą konstytucją … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Szymanek Jarosław, „Konstytucja V Republiki Francuskiej”, Warszawa 2011 została wyłączona

Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011

Przedmiotem opracowań w niniejszym tomie Studiów Politologicznych są różne aspekty polityki na szczeblu samorządowym. Samorząd terytorialny stanowi bowiem niezwykle ważny segment demokratycznego państwa. Z tego powodu studia politologiczne nad tą problematyką mają szczególne znaczenie dla rozwoju nauki o polityce. Wzbogacają … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011 została wyłączona

Przemysław Jan Sieradzan, „Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej”, Warszawa 2011

Prezentowana monografia wpisuje się w kontekst polskiej dyskusji nad życiem politycznym współczesnej Rosji. Znajdują w niej odzwierciedlenie kluczowe dylematy cywilizacyjne i kulturowe, przed którymi stoi Federacja Rosyjska na początku XXI wieku. Rozważania nad genezą, rozwojem i upadkiem „sojuszu ekstremów” stanowią … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Przemysław Jan Sieradzan, „Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej”, Warszawa 2011 została wyłączona

G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat (red.), „Udzielanie informacji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka”, Warszawa 2012

W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę dostępu do informacji jednocześnie od strony podmiotów, które są zobowiązane do jej udzielenia, jak i osób fizycznych oraz osób prawnych, które są zainteresowane w jej uzyskaniu, a które w ramach istniejących rozwiązań prawnych są podmiotami … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat (red.), „Udzielanie informacji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka”, Warszawa 2012 została wyłączona