Miesięczne archiwum: marzec 2013

Krzysztof Pieliński, „W obliczu kryzysu. Konserwatyzm angielski od Burke’a do Lecky’ego”, Warszawa 2011

Autor dokonuje charakterystyki kolejnych etapów rozwoju myśli angielskiej myśli konserwatywnej. Nazywa konserwatyzm Burke’a, Poetów Jezior, Disraeliego, Newmana, Stephena, Maine’a i Lecky’ego.

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Krzysztof Pieliński, „W obliczu kryzysu. Konserwatyzm angielski od Burke’a do Lecky’ego”, Warszawa 2011 została wyłączona

Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011

Niniejszy numer „Studiów Politologicznych” stanowi więc kolejną próbę rekapitulacji dorobku polskiego parlamentaryzmu ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i funkcji wyborów. Tytuł tomu: Polskie wybory 1991–2011 odczytywać należy dwojako. Po pierwsze, w ujęciu procesów o charakterze prawno-ustrojowym, dokonujących się … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011 została wyłączona

Tadeusz Klementewicz, „Rozumienie polityki”, Warszawa 2010

Książka ze względu na zakres poruszanych zagadnień i ich autorskie ujęcie (poza rozdziałami poświęconymi uzasadnianiu i narracji) jest czymś pośrednim między rozprawą a podręcznikiem. Może służyć pomocą szerokiemu gronu, zarówno osobom przygotowującym się do pisania prac dyplomowych jak i praktykującym … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Tadeusz Klementewicz, „Rozumienie polityki”, Warszawa 2010 została wyłączona

Wojciech Jakubowski, Marek Solarczyk, „Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do Xi wieku”, Warszawa 2011

W roku 2002 minęło dziesięć lat od reorganizacji Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Rocznica papieskich decyzji jest okazją do głębszego uświadomienia sobie roli Kościoła, jako instytucji kierującej się ściśle określonymi zasadami. Prezentowana publikacja, przybliżając te zagadnienia, ukazuje bogactwo instytucjonalnych form życia … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Wojciech Jakubowski, Marek Solarczyk, „Organizacja Kościoła Rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do Xi wieku”, Warszawa 2011 została wyłączona

Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski, Azizbeka K. Dżusupbekova (red.), „Kirgistan. Problemy kulturowe i społeczno – polityczne”, Warszawa 2011

Publikacja powstała w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego pt. Kirgistan: problemy kulturowe i społeczno-polityczne, prowadzonego od 2007 roku przez Oddział Politologii i Problemów Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgiskiej oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawiera ponad 20 … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski, Azizbeka K. Dżusupbekova (red.), „Kirgistan. Problemy kulturowe i społeczno – polityczne”, Warszawa 2011 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, „Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka”, Warszawa 2012

Publikacja zawiera wartościową prezentację i analizę teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji służby cywilnej w administracji publicznej w Polsce. Zwraca uwagę udana próba zestawienia przez Autorkę, uznaną specjalistkę w dziedzinie kadr administracji publicznej, tez usytuowanych w perspektywie porównawczej, historycznej i … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Służba cywilna w Polsce – koncepcje i praktyka”, Warszawa 2012 została wyłączona

Stanisław Filipowicz, „Prawda i wola złudzenia”, Warszawa 2011

„Czy wola prawdy odgrywa rzeczywiście rolę rozstrzygającą? Czy dążenie do prawdy można uznać za osnowę ludzkiego działania? Oświecenie zakładało, iż na fundamencie prawdy, ugruntowanej w publicznej debacie, wspierać się będą praktyki utrwalające priorytet rozumu. […] Wiek Świateł upowszechnił przeświadczenie, iż … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Stanisław Filipowicz, „Prawda i wola złudzenia”, Warszawa 2011 została wyłączona

Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008”, Warszawa 2011

Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rosyjskiej elicie władzy centralnej udało się osiągnąć konsensus w czasie prezydentury Władimira Putina. Formułuje w związku z tym oryginalną tezę o reintegracji elity w wyniku jej nomenklaturalizacji. Pomysł badawczy zrealizował z … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008”, Warszawa 2011 została wyłączona

Andrzej Czajkowski, Leszek Sobkowiak (red.), „Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne”, Warszawa 2012

Polityka i polityczność to pojęcia od wielu wieków będące przedmiotem dyskusji i sporów naukowych, a zarazem mające status notorycznie niejasnych. Próby zaprezentowania kilku ujęć tych kategorii zawarte w książce są krokiem naprzód w dziele wprowadzenia ładu terminologicznego i klarowności teoretycznej … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Czajkowski, Leszek Sobkowiak (red.), „Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne”, Warszawa 2012 została wyłączona

Tadeusz Bodio, „Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań”, Warszawa 2011

Zainteresowanie poradziecką częścią współczesnego świata otrzymują kolejne opracowanie przygotowane przez – mające już wiele sukcesów – grono badaczy pod naukowym kierownictwem Tadeusza Bodio. Tym razem zespół ten podjął się próby ukazania teoretycznych i metodologicznych założeń umożliwiających lepsze poznanie różnych aspektów … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tadeusz Bodio, „Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań”, Warszawa 2011 została wyłączona