Miesięczne archiwum: Marzec 2013

Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski (red.), „Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań”, Warszawa 2011

Zawarte w książce badania koncentrują się wokół kwestii związanych ze specyfiką funkcjonowania władzy w krajach WNP. Z ich konkluzji generalnie wynika, że centralnym ogniwem transformacji nowo powstałych państw na przestrzeni poradzieckiej są postkomunistyczne elity władzy i ich liderzy. One to … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski (red.), „Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań”, Warszawa 2011 została wyłączona

Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 19: „Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych”, Warszawa 2011

Wybory prezydenckie 2010 przebiegały w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Taką właśnie treść wyraża tytuł prezentowanego tomu Studiów Politologicznych, który w całości poświęcony został warunkom i okolicznościom, w jakich toczyła się poprzedzająca je kampania wyborcza. W analizie przebiegu wyborów prezydenckich 2010 ważne … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 19: „Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych”, Warszawa 2011 została wyłączona

Tomasz Żyro, „Ojcowie Założyciele niemieckiej politologii po II wojnie światowej”, Przegląd Europejski nr 1/2006

Niemiecka nauka o polityce jest dzieckiem zarówno kontynuacji, jak i oczywistego zerwania ciągłości. Kontynuacja, wyraża się tyleż w postawach politycznych niektórych głównych koryfeuszy nauki, co ciągłości zainteresowań badawczych. Zerwanie jest po części wynikiem dramatycznych losów wielu ludzi nauki (ta odyseja … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Tomasz Żyro, „Ojcowie Założyciele niemieckiej politologii po II wojnie światowej”, Przegląd Europejski nr 1/2006 została wyłączona

Jacek Zaleśny, „Finansowanie parlamentarnej kampanii wyborczej – specyfika polska”, Studia Politologiczne vol. 9

Analiza zagadnienia skłania ku refleksji, że formuła finansowania parlamentarnej kampanii wyborczej – mimo że od lat udoskonalana – nie uzyskała jeszcze ostatecznego kształtu. Choć pryncypia (jawność, kontrola, finansowanie z budżetu państwa) są okrzepłe to zarazem szczegołówe regulacje potrzebują dalszych obserwacji … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jacek Zaleśny, „Finansowanie parlamentarnej kampanii wyborczej – specyfika polska”, Studia Politologiczne vol. 9 została wyłączona

Jerzy Wilkin, „Działalność badawcza jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego – uwarunkowania i skutki finansowe”

Uniwersytet Warszawski oraz całe środowisko akademickie w kraju, powinny wywierać nieustanną presję na władze naszego kraju, w celu zwiększenia nakładów na badania naukowe zgodne z założeniami Strategii Lizbońskiej i celami strategicznymi dokumentu UE zatytułowanego „Europa 2020”, zakładającymi, iż kraje członkowskie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Jerzy Wilkin, „Działalność badawcza jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego – uwarunkowania i skutki finansowe” została wyłączona

Jarosław Szymanek, „Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawno porównawcze”, Studia Politologiczne vol. 23

Artykuł prezentuje kształtowanie się idei rozdziału państwa i kościoła. Wskazuje, że idea była efektem dążenia do umocnienia państwa. Tak długo jak długo państwo wyznaniowe było potrzebne samemu państwu, tak długo się utrzymywało. Kiedy jednak pojawił się pluralizm religijny, religia stała … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek, „Konstytucjonalizacja rozdziału państwa i kościoła: uwagi prawno porównawcze”, Studia Politologiczne vol. 23 została wyłączona

Ryszard Skarzyński, „Decyzjonizm Carla Schmitta”, Studia Politologiczne vol. 8

Decyzjonizm nazywano stosunkowo często filozofią stanu wyjątkowego lub sytuacji wyjątkowej. Określenie to wydaje się przesadne. Niewątpliwie jednak problem sytuacji wyjątkowej zyskuje doniosłe znaczenie na gruncie filozofii politycznej Schmitta co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, z racji jego niezwykłej koncentracji … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Ryszard Skarzyński, „Decyzjonizm Carla Schmitta”, Studia Politologiczne vol. 8 została wyłączona

Krzysztof Pieliński, „John Gray i liberalizm normatywnej siły faktu”, Studia Politologiczne vol. 7

Niezmiernie symptomatycznych przykładem zawirowań, do jakich dochodzi w tym we współczesnej tradycji liberalnej, wydaje się być twórczość Johna Gray’a. Niegdysiejszy wzorcowy liberał, autor standardowych opracowań historii liberalizmu jak i tekstów kanonicznie liberalnych, przeszedł znamienną ewolucję, której świadomym wyznacznikiem był postulat … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Krzysztof Pieliński, „John Gray i liberalizm normatywnej siły faktu”, Studia Politologiczne vol. 7 została wyłączona

Krzysztof Pieliński, „Imaginacyjny konserwatyzm Benjamina Disraelego”, Studia Politologiczne vol. 13

Fundamentalna oryginalność myśli politycznej Disraelego jest pochodną inspiracji romantycznej. Dokonywana przezeń krytyka utylitaryzmu była zarówno krytyką indywidualizmu (kierowanie się jednostkowym poczuciem szczęścia), jak i krytyką przypisywanej mu skłonności koncentrowania się na materialnych aspektach życia. Rozziewowi pomiędzy dwa narody towarzyszyła obopólna … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Krzysztof Pieliński, „Imaginacyjny konserwatyzm Benjamina Disraelego”, Studia Politologiczne vol. 13 została wyłączona

Ryszard Paradowski, „Mit totalitaryzmu i Platońska filozofia demokracji”, Przegląd Politologiczny nr 3/2010

Nie zamierzam przekonywać, że każde urządzenie społeczne, proponowane przez Platona w jego „idealnym” państwie daje się bezpośrednio umieścić w strukturze idealnego typu demokracji. Zarazem wątpliwości co do totalitarnego charakteru tych urządzeń, tak mocno podkreślanego między innymi przez Poppera, zostały poniżej … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Ryszard Paradowski, „Mit totalitaryzmu i Platońska filozofia demokracji”, Przegląd Politologiczny nr 3/2010 została wyłączona