Miesięczne archiwum: kwiecień 2013

Kamila Pronińska, Krzysztof M. Księżopolski, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Warszawa 2012

Niniejsza publikacja ukazuje perspektywę politologiczną badań nad wybranymi problemami bezpieczeństwa ekonomicznego. Jest ona efektem panelu zorganizowanego w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, który odbył się w dniach 19–21 września 2012 roku w Poznaniu. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Kamila Pronińska, Krzysztof M. Księżopolski, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Warszawa 2012 została wyłączona

Maja Megier, „Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością”, Przegląd Politologiczny nr 1/2012

Czy można mówić o osobnym komponencie tożsamości zbiorowej lub wręcz o tożsamościach odpowiadających relacji centrum – peryferia, tożsamościach będących indywidualnym aspektem usytuowań zbiorowych na osi rozwoju bądź pozycji w globalnym układzie siły i władzy?  Wiele wskazuje na to, że takie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano | Możliwość komentowania Maja Megier, „Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością”, Przegląd Politologiczny nr 1/2012 została wyłączona

Agnieszka Hess, „Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S. (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2010

Niniejszy artykuł podejmuje tematykę wzajemnego, naprzemiennego  układu zależności między mediami i partiami politycznymi w kontekście lokalnej komunikacji politycznej i specyficznych warunków prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej. [embed width=”800″ height=”1100″]http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/04/Hess_A._Mediatyzacja_lokalnej_komunikacji_politycznej.pdf”]

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Agnieszka Hess, „Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S. (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2010 została wyłączona

Marek Kochan (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015

„Sztuka debaty” to kompendium wiedzy na temat publicznych dyskusji, podręcznik-przewodnik, służący wszystkim zainteresowanym zarówno praktyką debaty, jak i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie. Może inspirować do organizowania publicznych dyskusji we wszystkich środowiskach: w samorządzie, organizacjach pozarządowych, w sferze kultury, edukacji, lokalnej i wielkiej polityki. Pokazuje różnorodność konwencji debat, … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Marek Kochan (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015 została wyłączona

Jarosław Jańczak, „Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2012

Integracja graniczna jest wyrazem szerszych procesów  jednoczenia się określonych struktur. Stanowi  jednocześnie manifestację opinii, iż ludzie myślą globalnie, lecz funkcjonują lokalnie. Europejska perspektywa  integracyjna znajduje więc swoje  namacalne implementacje w przypadku struktur mikro. A ich widocznym przykładem są graniczne miasta … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Jarosław Jańczak, „Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2012 została wyłączona

Maria Gmerek, „Obraz polityki w dziennikach wielkiej czwórki. Fragment badań”, [w:] Hofman I. (red.), „Studia nad dziennikarstwem”, Lublin 2011

Poniższa analiza stanowi badanie wskaźnika ekspozycji formalnej komunikatów dotyczących tematyki politycznej w głównych wydaniach dzienników nadawców publicznych i koncesjonowanych (nadających program w systemie naziemnym): TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat. Jednostka analizy jest komunikat (news) w dziennikach telewizyjnych, jednostka kontekstu – dziennik telewizyjny. W … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano | Możliwość komentowania Maria Gmerek, „Obraz polityki w dziennikach wielkiej czwórki. Fragment badań”, [w:] Hofman I. (red.), „Studia nad dziennikarstwem”, Lublin 2011 została wyłączona

Tadeusz Bodio, „Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-Czerkiesji”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3/2011

Jedną z ważniejszych przyczyn anarchizacji życia społeczno-politycznego w Karaczajo- Czerkesji jest brak autentycznego kompromisu wspólnot etnicznych w sprawach związanych z modelem ustrojowym republiki. W działalności tych elit przejawiają się sprzeczne tendencje; jedna wyraża się w dążeniu do większej niezależności republiki … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Tadeusz Bodio, „Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-Czerkiesji”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3/2011 została wyłączona

Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012

Idea jedności europejskiej jest zarówno intelektualną i teoretyczno- doktrynalną koncepcją, ukierunkowaną na jak najszerszy zakres kulturowy i cywilizacyjny integracji kontynentu. Obecnie szczególne znaczenie ma wdrażanie jej podstaw do opinii publicznej. Wciąż  dużą aktywność stanowią pytania czym jest Europa i kim … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012 została wyłączona

Mieczysław Stolarczyk, „Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009”, Katowice 2010

Celem naukowym prezentowanej publikacji jest przedstawienie zakresu podobieństw i różnic interesów w relacjach naszego kraju z zachodnim sąsiadem w dwudziestoletnim okresie przełomu XX i XXI wieku na tle założeń koncepcji „polsko-niemieckiej wspólnoty interesów” i ewolucji wewnątrzpolskich, wewnątrzniemieckich i międzynarodowych uwarunkowań. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Mieczysław Stolarczyk, „Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009”, Katowice 2010 została wyłączona

Mieczysław Stolarczyk (red.), „Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku”, Katowice 2011

Prezentowana publikacja nie jest całościową analizą stosunków Polski z sąsiadami w omawianym okresie. Zawiera opracowania, których autorzy podejmują jedynie wybrane kwestie, występujące w relacjach Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. Poszczególni badacze w stopniu zróżnicowanym akcentują zbieżność i różnice interesów w stosunkach bilateralnych Polski z sąsiadami, obszary współpracy … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Mieczysław Stolarczyk (red.), „Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku”, Katowice 2011 została wyłączona