Miesięczne archiwum: Kwiecień 2013

Krzysztof Szczepanik, „Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010″, Warszawa 20012

Niniejsza praca w swojej warstwie analitycznej obejmuje z jednej strony ewolucję struktur organizacyjnych centrali resortu, a z drugiej podlegające ministerstwu urzędy zagraniczne. Ten kluczowy element konstrukcji każdego rozdziału został poprzedzony analizą uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki zagranicznej w danym okresie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Krzysztof Szczepanik, „Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010″, Warszawa 20012 została wyłączona

Janusz Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010

Ponownie zaangażowaliśmy się w Narody Zjednoczone. Spłaciliśmy nasze zaległości. Weszliśmy do Rady Praw Człowieka. Podpisaliśmy konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. W pełni zaakceptowaliśmy Milenijne Cele Rozwojowe (…). Nadszedł czas dla nas wszystkich na podjęcie naszej części odpowiedzialności za globalną odpowiedź … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Janusz Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010 została wyłączona

Janusz Symonides (red.), „Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy”, Warszawa 2006

Wydarzenia ostatnich dziesięciu lat nie tylko nie przyniosły rozwiązania, lecz wręcz pogłębiły trzy wielkie wyzwania: niesprawiedliwość globalnych stosunków ekonomicznych, brak porządku światowego i szeroko rozpowszechnione lekceważenie praw człowieka i rządów prawa. W rezultacie mamy świat, w którym tak daleko idące … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Janusz Symonides (red.), „Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy”, Warszawa 2006 została wyłączona

Justyna Zając, Ryszard Zięba, „Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989”, Toruń 2005

Celem niniejszej pracy jest jedynie rekonstrukcja wizerunku Polski w stosunkach międzynarodowych, a właściwie polskiej polityki zagranicznej, w latach 1945-1989, zwłaszcza uchwycenie jej zasadniczych cech, założeń i działań. Autorzy postawili sobie trzy główne pytania badawcze: jaka była koncepcja polityki zagranicznej Polski … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Justyna Zając, Ryszard Zięba, „Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989”, Toruń 2005 została wyłączona

Ryszard Zięba, „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, Warszawa 2008

Troska państw i zbiorowych uczestników życia międzynarodowego o zapewnienie własnego bezpieczeństwa jest potrzebą o charakterze egzystencjalnym. W okresie zimnowojennego podziału Europy i świata bezpieczeństwo międzynarodowe w zasadzie było zależne od stanu stosunków między dwoma supermocarstwami: Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Ryszard Zięba, „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, Warszawa 2008 została wyłączona

Stanisław Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu. Na tym tle wybór i kompozycja rozdziałów książki były rezultatem zderzania rozmaitych punktów widzenia. Autorzy omówili najważniejsze aspekty tej … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Stanisław Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Warszawa 2010 została wyłączona

Janusz Symonides, „Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Między konieczną a możliwości a możliwością reformy”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2004, nr 3-4 (t. 30)

Geneza, pojęcie i istota „stosunków międzynarodowych”. Nauka o stosunkach międzynarodowych jako najszersza dziedzina humanistyki. Czynniki rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych. Etapy rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich atrybuty. Zasady i normy stosunków międzynarodowych. Tworzenie oraz funkcjonowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Janusz Symonides, „Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Między konieczną a możliwości a możliwością reformy”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2004, nr 3-4 (t. 30) została wyłączona

Parzymies Stanisław, „Dlaczego Francja wraca do NATO?”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2009, nr 38

  W prezentowanym artykule autor stara odpowiedzieć się na pytanie „ Dlaczego Francja wraca do NATO?” Stanisław Parzymies zauważa, że jeśli po raz kolejny pojawia się jako jeden z priorytetów francuskiej polityki zagranicznej kwestia „powrotu Francji do NATO”, to oznacza to, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Parzymies Stanisław, „Dlaczego Francja wraca do NATO?”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2009, nr 38 została wyłączona

Józef Kukułka, „Nauka o stosunkach międzynarodowych jako najszersza dziedzina humanistyki”, (w:) Kukułka J., „Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych”, Warszawa 2003

Geneza, pojęcie i istota „stosunków międzynarodowych”. Nauka o stosunkach międzynarodowych jako najszersza dziedzina humanistyki. Czynniki rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych. Etapy rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych. Uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich atrybuty. Zasady i normy stosunków międzynarodowych. Tworzenie oraz funkcjonowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Józef Kukułka, „Nauka o stosunkach międzynarodowych jako najszersza dziedzina humanistyki”, (w:) Kukułka J., „Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych”, Warszawa 2003 została wyłączona

Krystyna Leszczyńska, „Polityczne aspekty wyborów do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.”

Większościowe wybory do Senatu w 2011 r., jako zjawisko jednostkowe, nie upoważniają jeszcze do sformułowania wniosków szerszej natury. Wskazać jednak można zarysowujące się tendencje. Wybory w okręgach jednomandatowych stwarzają partiom politycznym szersze pole dla „gry przedwyborczej” w uzgadnianiu liczby kandydatów … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Krystyna Leszczyńska, „Polityczne aspekty wyborów do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.” została wyłączona