Miesięczne archiwum: listopad 2013

Jolanta Szymańska, „Obywatelstwo europejskie a problem integracji imigrantów w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27

Obywatelstwo unijne, będące istotnym narzędziem integracji tzw. migrantów wewnątrzunijnych, stanowi duże wyzwanie z perspektywy integracji imigrantów spoza UE. Nie brak jednak koncepcji traktujących obywatelstwo UE jako punkt wyjścia do wzmacniania integracji cudzoziemców pochodzących z państw trzecich. Do takich koncepcji należy … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Jolanta Szymańska, „Obywatelstwo europejskie a problem integracji imigrantów w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Agnieszka Łukasik-Turecka, „Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Metoda door-to-door („od drzwi do drzwi”) rozumiana jako sposób prowadzenia kampanii wyborczej, polegający na bezpośrednich odwiedzinach w domach – spotkaniu kandydata politycznego lub jego przedstawiciela z wyborcą, kojarzona jest zazwyczaj z samorządową kampanią wyborczą. Wynika to ze specyfiki metody; bezpośredni … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Agnieszka Łukasik-Turecka, „Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Aleksandra Zięba, Anna Wróblewska, „System Zarządzania Wiedzą dla Zarzadzania Kryzysowego”, Przegląd Politologiczny nr 4/2012

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązania dla usprawnienia systemu zarządzania kryzysowego, nad którym trwają wspólne prace z firmą IT Cognitum Sp. z o.o. od połowy 2012 roku. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę, umiejętności i doświadczenie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Aleksandra Zięba, Anna Wróblewska, „System Zarządzania Wiedzą dla Zarzadzania Kryzysowego”, Przegląd Politologiczny nr 4/2012 została wyłączona

Dorota Piontek, „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S.(red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010

Od dłuższego czasu w publicznej debacie nad sposobem uprawiania polityki w Polsce i nad stylem jej relacjonowania przez krajowe media pojawia się termin tabloidyzacja. Odnosi się on zwykle do mediów, ale coraz częściej również do samej polityki, a raczej stylu … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Dorota Piontek, „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S.(red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010 została wyłączona

Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej stanowi przedmiot wielu dociekań naukowych i wywołuje szereg kontrowersji. Kwestie dotyczące legitymizowania są rozpatrywane najczęściej w ujęciach komparatystycznych – w zestawieniu z państwem narodowym, co prowadzi najczęściej do wniosków o deficycie legitymizacji systemu politycznego Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Anna Citkowska-Kimla, „Liberalizm a szanse pokoju na świecie. Refleksje Karla Jaspersa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Liberalizm, podobnie jak inne terminy z zakresu nauk społecznych, nastręcza badaczom wielu trudności. Nie ma zgodności ani co do używania tego terminu w liczbie pojedynczej (czyż nie powinniśmy mówić o liberalizmach?), ani co do idei łączącej takich liberałów jak John … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Możliwość komentowania Anna Citkowska-Kimla, „Liberalizm a szanse pokoju na świecie. Refleksje Karla Jaspersa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Ryszard Zięba, „Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski w strefie euroatlantyckiej”, [w:] Zięba R., „Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej”, Warszawa 2013

Uwarunkowania polityki zagranicznej państw można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (międzynarodowe), a w ramach tych dwóch grup na obiektywne i subiektywne. Wewnętrzne uwarunkowania obiektywne polityki zagranicznej Polski obejmują w miarę stałe charakterystyki państwa polskiego jako podmiotu prowadzącego politykę zagraniczną, takie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Polityka zagraniczna | Możliwość komentowania Ryszard Zięba, „Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski w strefie euroatlantyckiej”, [w:] Zięba R., „Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej”, Warszawa 2013 została wyłączona

Jolanta Bryła, „System zarządzania kryzysami Unii Europejskiej – znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Jolanta Bryła, „System zarządzania kryzysami Unii Europejskiej – znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji”, Studia Politologiczne vol. 27

Artykuł ma na celu analizę pojęć i teorii oraz określenie odpowiedniego metodologicznego podejścia do wielopoziomowego rządzenia (multi-level governance – MLG) w przestrzeni ponadnarodowej. Analizowany jest w nim związek MLG z globalizacją i europeizacją, a także wpływ decyzji podejmowanych w jego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona