Miesięczne archiwum: marzec 2017

Aleksandra Zięba, „Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej”, Studia Politologiczne vol. 38

W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemów organizacyjno-funkcjonalnych przeciwdziałania terroryzmowi w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej. Analiza ta obejmuje poziom prawny (regulacje prawno-karne) oraz instytucjonalny (instytucje i organy zaangażowane w przeciwdziałanie terroryzmowi). Dodatkowo ukazano skalę incydentów terrorystycznych w wybranych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Aleksandra Zięba, „Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Monika Giżyńska, Ewolucja referendum ogólnokrajowego w Republice Łotewskiej, Studia Politologiczne vol. 33

Demokracja bezpośrednia polega na podejmowaniu istotnych decyzji dla państwa bezpośrednio przez samego suwerena. Ta forma sprawowania władzy jest obecnie jedynie uzupełnieniem demokracji przedstawicielskiej. Istnieje wiele instytucji służących bezpośredniemu udziałowi narodu w podejmowaniu decyzji. Najbardziej rozpowszechnioną współcześnie formą demokracji bezpośredniej jest … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Monika Giżyńska, Ewolucja referendum ogólnokrajowego w Republice Łotewskiej, Studia Politologiczne vol. 33 została wyłączona

Michał Brzeziński, „Parlament wobec szczególnych zagrożeń – rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR”, Studia Politologiczne vol. 33

Artykuł przedstawia rolę parlamentu wobec szczególnych zagrożeń na przykładzie rozwiązań konstytucyjnych wybranych państw obszaru byłego ZSRR (Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rosja, Azerbejdżan). W artykule scharakteryzowano takie zagadnienia jak uniwersalność konstytucji, szczególne zagrożenia państwa (stan wojny i stany nadzwyczajne), gwarancje … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Michał Brzeziński, „Parlament wobec szczególnych zagrożeń – rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR”, Studia Politologiczne vol. 33 została wyłączona

Janusz Ziarko, „Dyskurs o terroryzmie – jego uwarunkowania i potrzeba prowadzenia”, Studia Politologiczne vol. 38

W artykule przedstawiono teoretyczny model dyskursu o terroryzmie, wskazujący na potrzebę uwzględniania w komunikowaniu się wielu czynników kulturowych tworzących „spiralę terroryzmu”, zarówno wewnętrznych – esencjalnych, jak i zewnętrznych – społecznie konstruowanych. Wskazano na znaczenie podejścia esencjalistycznego vs. konstrukcjonistycznego w przedstawianiu … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Janusz Ziarko, „Dyskurs o terroryzmie – jego uwarunkowania i potrzeba prowadzenia”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona