Miesięczne archiwum: kwiecień 2017

Anna Antczak-Barzan, „Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku”, Studia Politologiczne vol. 34

Artykuł  ma  na  celu  analizę  czynników  wpływających  na  bezpieczeństwo  Polski  w drugiej dekadzie XXI w. Wyodrębnia zatem wyzwania, jakie stoją przed polską  polityką  bezpieczeństwa  oraz  na  ich  podstawie  identyfikuje  szanse  i  zagrożenia.  Analizie  poddane  zostały  m.in.  następujące  obszary:  kultura  polityczno-strategiczna,  system  … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Anna Antczak-Barzan, „Rangi wyzwań dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Maciej Potz, „Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?”, Studia Politologiczne vol. 37

W  artykule  podjęto  problematykę  badania  frekwencji  wyborczej  w  badaniach sondażowych. Porównanie deklaracji respondentów w większości reprezentatywnych badań opinii przeprowadzanych przez pracownie sondażowe z oficjalnymi danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej wskazuje na istotne przeszacowanie występowania tego  rodzaju  zachowań  politycznych.  Badani  z  różnych  powodów  deklarują … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Maciej Potz, „Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?”, Studia Politologiczne vol. 37 została wyłączona

Ryszard Chruściak, „Ustawa o działach administracji rządowej – uchwalenie i wejście w życie (1997–1999)”, Studia Politologiczne vol. 34

Uchwalenie w dniu 4 września 1997 r. ustawy o działach administracji rządowej  było  elementem  przeprowadzonej  w  latach  1996–1997  reformy  centrum  administracyjnego rządu. Jej szczególny charakter polegał na tym, że rozproszony  po wielu ustawach zakres działania administracji rządowej został po raz … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Ryszard Chruściak, „Ustawa o działach administracji rządowej – uchwalenie i wejście w życie (1997–1999)”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Karina Marczuk,„Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich”, Studia Politologiczne vol. 34

W  artykule  skoncentrowano  się  na  kategorii  społeczności  lokalnej,  a  konkretnie  na zrównoważonej  społeczności  lokalnej  (ang.  sustainable  community),  pojęciu, które  jest  popularne  zwłaszcza  w  państwach  anglosaskich.  Przedstawiono  formy  współpracy  władz  z  lokalną  społecznością  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa,  znajdujące swój wyraz np. … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Karina Marczuk,„Zrównoważone społeczności lokalne i ich bezpieczeństwo: doświadczenia państw anglosaskich”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Michał Kuź, “Democracy and Extreme Confidence in Government: an Analysis of the Relation beetwen the Quality of Democracy and the Confidence in Governments in 54 States”, Studia Politologiczne vol. 28

This study examines the correlation between democracy and extreme confidence in governments in 54 states. The aim of the study is to test the hypothesis that the greater the number of citizens who display extreme confidence in government, the worse … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Michał Kuź, “Democracy and Extreme Confidence in Government: an Analysis of the Relation beetwen the Quality of Democracy and the Confidence in Governments in 54 States”, Studia Politologiczne vol. 28 została wyłączona

Filip Ilkowski, „Globalizacja, praca i teoria polityki”, Studia Politologiczne vol. 34

Artykuł dotyczy problemu teoretyczno-politycznego splotu istniejącego w odniesieniu do traktowania relacji globalizacji i pracy. Definicja pojęcia globalizacji nie jest możliwa bez odniesienia do jego zakorzenienia wykraczającego poza oparcie o dane empiryczne. To samo dotyczy problemu relacji globalizacji i pracy. Zarówno … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Filip Ilkowski, „Globalizacja, praca i teoria polityki”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Michał Brzeziński, „The Issue of Terrorism in Poland’s State Emergency Regulations”, Studia Politologiczne vol. 38

This article concerns terrorism and Polish state of emergency regulations. The goal of the article is to examine the definition of terrorism threats in the Polish Constitution ratified April 2, 1997 and in the Act dated 18 April 2002 on … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Michał Brzeziński, „The Issue of Terrorism in Poland’s State Emergency Regulations”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Tomasz Aleksandrowicz, „Bezpieczeństwo wewnętrzne w świecie sieci”, Studia Politologiczne vol. 38

Klasyczne ujęcie bezpieczeństwa państwa wiązało się z rozgraniczeniem na bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne. Przemiany cywilizacyjne jakie zaszły w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w znacznej mierze unieważniły ten podział. Za główny czynnik zmian należy uznać rozwój społeczeństw o strukturze sieciowej oraz kształtowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tomasz Aleksandrowicz, „Bezpieczeństwo wewnętrzne w świecie sieci”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Miron Lakomy, „Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?”, Studia Politologiczne vol. 38

Celem artykułu jest przedstawienie propagandowej aktywności tzw. Państwa Islamskiego w Internecie z perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa państw NATO/UE. Jego konkluzją jest stwierdzenie, iż publikowane w sieci materiały propagandowe tzw. Państwa Islamskiego znacząco różnią się formą i sposobem dystrybucji od wcześniejszych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Miron Lakomy, „Internet w działalności tzw. Państwa Islamskiego: nowa jakość cyberdżihadyzmu?”, Studia Politologiczne vol. 38 została wyłączona

Janusz Hryniewicz, „Partie polityczne i ich rządy wobec wzrostu gospodarczego i reform gospodarczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 r.”, Studia Politologiczne vol. 35

Dla realizacji zamierzeń badawczych wyprowadzono pięć hipotez i poddano je empirycznej weryfikacji. Poniżej opisano efekty tych zabiegów. Różnice ideologiczne rządów (lewica, prawica, centrum) współwystępują z różnymi wskaźnikami stanu gospodarki (udział wydatków rządowych w PKB, dług rządowy w % PKB, transfery … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Janusz Hryniewicz, „Partie polityczne i ich rządy wobec wzrostu gospodarczego i reform gospodarczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 r.”, Studia Politologiczne vol. 35 została wyłączona