Miesięczne archiwum: maj 2021

Olgierd Annusewicz, „Dialog obywatelski online a jakość polityki publicznej. Modele komunikacji administracji publicznej z obywatelami w mediach społecznościowych na przykładzie komunikacji prowadzonej na Twitterze przez wybrane polskie miasta”, Studia z Polityki Publicznej, nr 2(22) 2019

Dialog obywatelski wpływa na jakość prowadzonej polityki publicznej, w formie online umożliwia bezpośrednie wpływanie interesariuszy na proces jej formułowania i implementacji. Stanowi również nową jakość w procesie ewaluacji polityki publicznej. Dialog obywatelski rozumiany jest najczęściej jako proces komunikacji pomiędzy władzą … Czytaj dalej

Opublikowano Komunikacja polityczna | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Olgierd Annusewicz, „Dialog obywatelski online a jakość polityki publicznej. Modele komunikacji administracji publicznej z obywatelami w mediach społecznościowych na przykładzie komunikacji prowadzonej na Twitterze przez wybrane polskie miasta”, Studia z Polityki Publicznej, nr 2(22) 2019 została wyłączona

Remigiusz Rosicki, „Information security as exemplified by the crime of espionage in the Polish and Swedish criminal law”, Studia Politologiczne vol. 49

The object of analysis in the present text is the legal solutions concerned with the penalisation of the crime of espionage within the context of information security. The main objective of the text is to perform a substantive penal analysis … Czytaj dalej

Opublikowano Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Remigiusz Rosicki, „Information security as exemplified by the crime of espionage in the Polish and Swedish criminal law”, Studia Politologiczne vol. 49 została wyłączona

Liana Hurska-Kowalczyk, „Specyfika reżimu politycznego Ukrainy: między autorytaryzmem a demokracją”, Studia Politologiczne vol. 47

Ukraina uzyskując niepodległość deklarowała, że będzie demokratycznym państwem prawa. W Konstytucji Ukrainy z 1996 r. w art. 1 zapisano, że „Ukraina jest państwem suwerennym i niezależnym, demokratycznym, socjalnym, państwem prawa”. Procesom uwolnienia od reżimu totalitarnego (komunistycznego) i wprowadzenia instytucji właściwych demokracjom … Czytaj dalej

Opublikowano Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Liana Hurska-Kowalczyk, „Specyfika reżimu politycznego Ukrainy: między autorytaryzmem a demokracją”, Studia Politologiczne vol. 47 została wyłączona

Michał Brzeziński, „Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Studia Politologiczne vol. 45

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. znacząco odróżnia się od wcześniejszych regulacji stanów nadzwyczajnych. Zawarty w niej rozdział XI odbiega zarówno od przedwojennych, jak i powojennych konstytucji Polski. Zakres tematyczny oraz szczegółowość siedmiu rozbudowanych artykułów wyrażają nową ustrojodawczą jakość … Czytaj dalej

Opublikowano Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Michał Brzeziński, „Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Studia Politologiczne vol. 45 została wyłączona

Marzena Cichosz, „Harcownicy, czyli rzecz o strategiach i taktykach nękania przeciwnika politycznego”, Studia Politologiczne vol. 45

Prezes, skarbnik, sekretarz partii – zadania tych funkcjonariuszy partyjnych zawarte są w statutach, regulaminach i innych aktach regulujących aktywność organizacji partyjnych. Ale nie mniej ważne od wskazanych statutowych ról są te odgrywane przez politycznych aktorów, a nieregulowane przepisami. Taką rolą … Czytaj dalej

Opublikowano Komunikacja polityczna | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Marzena Cichosz, „Harcownicy, czyli rzecz o strategiach i taktykach nękania przeciwnika politycznego”, Studia Politologiczne vol. 45 została wyłączona

Dorota Piontek, „Prywatyzacja polityki, czyli polityk rodzinny”, Studia Politologiczne vol. 45

Wizerunek polityka w świecie zmediatyzowanej polityki staje się newralgicznym czynnikiem decydującym o wyborczym sukcesie. Niezliczone analizy wizerunków różnych polityków, rodzimych i zagranicznych, nie pozwalają na stworzenie uniwersalnego przepisu na taki image, który zapewni powodzenie. Jednak na ich podstawie można przedstawić … Czytaj dalej

Opublikowano Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Dorota Piontek, „Prywatyzacja polityki, czyli polityk rodzinny”, Studia Politologiczne vol. 45 została wyłączona

Olgierd Annusewicz, „Komunikacja kryzysowa w polityce. Między marketingiem politycznym a PR-em”, [w:] W. Jabłonowski, „Marketing polityczny a public relations. Różnice, podobieństwa, kontrowersje”, Warszawa 2014.

Istnieje dziedzina politycznej komunikacji, gdzie połącz one siły public relations i marketingu politycznego mają znaczenie szczególne – tą przestrzenią jest kryzys. Sytuacje kryzysowe w polityce nie mogą być rozwiązywane tylko z udziałem wyrafinowanego instrumentarium PR-u; jednocześnie wyłączne wykorzystanie politycznej propagandy … Czytaj dalej

Opublikowano Komunikacja polityczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Olgierd Annusewicz, „Komunikacja kryzysowa w polityce. Między marketingiem politycznym a PR-em”, [w:] W. Jabłonowski, „Marketing polityczny a public relations. Różnice, podobieństwa, kontrowersje”, Warszawa 2014. została wyłączona