Adrianna Chibowska, „Uwarunkowania partycypacji politycznej kobiet w Polsce”, Warszawa 2012

adriana chibowska 1Zagadnienie „partycypacji politycznej kobiet”, tak popularne obecnie w naukach politycznych, nie zostało dotąd wyczerpująco rozpoznane w odniesieniu do polskiej rzeczywistości politycznej; nie często pojawia się jako przedmiot rodzimych analiz politologicznych mimo, że we współczesnej literaturze nauk społecznych – zawłaszcza antropologii kulturowej, czy socjologii – poświęcono mu stosunkowo dużo miejsca. Zainteresowanie nim nadal, systematycznie, wzrasta, stając się współcześnie czymś w rodzaju „intelektualnej mody”. Uzasadnienie tej zdumiewającej popularności tkwi, być może, w obserwowanych obecnie, fundamentalnych zmianach zachodzących w naszym sposobie myślenia o nas samych i naszych związkach z innymi ludźmi. Przede wszystkim chodzi tu o rewolucyjne zmiany w statusie kobiet, które w następstwie wymuszają weryfikację i przeobrażanie się relacji społecznych, niepostrzeżenie zmieniających świat. (…) Autorka opiniowanej dysertacji śmiało wchodzi w gąszcz tej zagmatwanej, kontrowersyjnej i „politycznie gorącej” problematyki, próbuje rozpoznać jej główne wątki i zająć wobec nich własne stanowisko. Realizuje ten zamiar tropiąc zróżnicowane treści jakie nadaje się pojęciu partycypacji politycznej kobiet w różnych orientacjach światopoglądowych oraz dążąc do sprecyzowania operacji badawczych, które pozwolą orzec czy zjawisko określone przez dane pojęcie występuje czy też nie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.