Agnieszka Rothert, Anna Wierzchowska (red.), „Studia Politologiczne vol. 27: Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”, Warszawa 2013

SP vol. 27Niniejszy tom Studiów Politologicznych prezentuje początkowe efekty prac zespołu Zakładu Instytucji Europejskich INP UW w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”. Celem projektu jest ustalenie, jakie są najważniejsze mechanizmy rządzenia w przestrzeni ponadnarodowej, a także jak funkcjonują one w kilku najważniejszych wymiarach takiego rządzenia, mianowicie: wymiarze normatywno-instytucjonalnym, związanym z realizacją władzy na różnych poziomach, wymiarze legitymizacyjnym, wymiarze gospodarczym, wymiarze ponadnarodowego obywatelstwa, wymiarze powiązań między rządzeniem ponadnarodowym a władzą państwową na przykładzie polskiej strategii eGovernment. Unia Europejska posłużyła jako przykład wielopoziomowego rządzenia w przestrzeni ponadpaństwowej, opartego na koncepcji „good governance”, a Polska jako przykład obszaru, w którego granicach przebiegają procesy na kilku poziomach rządzenia w UE.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.