Andrzej Antoszewski, „Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011

przegld politologiczny nr 1_2011Spośród funkcji spełnianych przez partie polityczne, największą uwagę badaczy wypełniają te, które wpływają na relacje ze społeczeństwem i państwem oraz na relacje zachodzące wewnątrz partii. Rzadziej bada się wpływ konkretnej partii na strategie współpracy lub konfrontacji przyjmowane przez pozostałe ugrupowania, który w innym miejscu nazwałem funkcją systemotwórczą. Jest on pochodną rozmiaru osiąganego poparcia (zdolności jego utrzymywania lub powiększania) oraz poziomu atrakcyjności dla innych, ewentualnych partnerów koalicyjnych. Aby określić zakres, w jakim partia zdolna jest wpływać na kształt systemu partyjnego, należy zatem poddać analizie jej dokonania na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej. Analiza ta ma charakter ilościowy i pozwala na uchwycenie trendów rozwojowych PiS jako uczestnika rywalizacji politycznej. Spróbuję określić również poziom znaczenia politycznego PiS, odwołując się do kryteriów jakościowych, pozwalających na ocenę skuteczności działania tej formacji jako rządzącej i opozycyjnej.

http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/antoszewski-a.-prawo-i-sprawiedliwo-w-polskim-systemie-partyjnym.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Pozostałe pozycje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.