Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20

sp vol. 20Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej należy do kompetencji administracji rządowej oraz wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Na najniższym szczeblu obowiązek przeciwdziałania powodziom spoczywa na gminie. Zadanie to zostało wyszczególnione w ogólnej formule jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Nie jest to jedyny akt prawny, który nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańcom wspólnoty. Kwestię tę reguluje wiele aktów prawnych, do których należy zaliczyć ustawę o zarządzaniu kryzysowym, ustawa – Prawo wodne. Ponadto obowiązek ochrony przeciwpowodziowej spoczywa także na samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim oraz administracji rządowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.