Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011

sp_vol._22Niniejszy numer „Studiów Politologicznych” stanowi więc kolejną próbę rekapitulacji dorobku polskiego parlamentaryzmu ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i funkcji wyborów. Tytuł tomu: Polskie wybory 1991–2011 odczytywać należy dwojako. Po pierwsze, w ujęciu procesów o charakterze prawno-ustrojowym, dokonujących się w polskim systemie politycznym (na tle porównawczym). Po drugie zaś, w nawiązaniu do procesów o charakterze politycznym, zmieniających się preferencji wyborczych Polaków, zmian na scenie politycznej (partyjnej) itp. Do grupy artykułów ukazujących prawno-ustrojowe aspekty wyborów należą teksty: Marii Marczewskiej-Rytko, Anny Materskiej-Sosnowskiej, Michała Mistygacza, Krzysztofa Urbaniaka, Marka Jarentowskiego i Marzeny Więckowskiej. Autorzy przywołują problemy usytuowania wyborów w instrumentarium współczesnej demokracji, instytucjonalizacji polskiego systemu partyjnego, ważności wyborów, istoty okręgu wyborczego (w oparciu o casus instytucji samorządowego prawa wyborczego), znaczenia drugiej tury w wyborach większościowych oraz przymusu wyborczego. Artykuły autorstwa: Ewy Marii Marciniak, Olgierda Annusewicza oraz Tomasza Godlewskiego reprezentują nurt badań z zakresu psychologii i socjologii polityki oraz marketingu politycznego.

W nurcie badań nad systemami politycznymi mieszczą się opracowania autorstwa: Jana Błuszkowskiego i Daniela Midera, Waldemara Tomasika, Beaty Górowskiej, Błażeja Pobożego oraz Aleksandry Dudzińskiej. Autorzy analizują problematykę konsolidacji polskiej demokracji, politycznych funkcji wyborów parlamentarnych w Polsce, stanowiska Kościoła katolickiego wobec pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, udziału partii politycznych w pierwszej wolnej elekcji (na przykładzie Konfederacji Polski Niepodległej). Ciekawym uzupełnieniem tego nurtu jest analiza przypadku kampanii wyborczej w 1991 roku na Podhalu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Pozostałe pozycje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.