Anna Sroka, Konstanty A. Wojtaszczyk, „Polska na drodze do euro”, Warszawa 2010

polska na drodze do euro

Wyraz euro jest krótki i prosty, i kojarzy się z Europą. Jego pomysłodawcą był Theodor Weigel, niemiecki polityk CSU, który zaproponował tę nazwę w grudniu 1995 roku w przemówieniu przez Radę Europejską. […] Wymiar ekonomiczny, to z jednej strony pytania strategiczne dotyczące możliwości wypełniania kryteriów konwergencji, konsekwencji ich realizacji, otoczenia globalnego, kryzysu ekonomicznego, ale z drugiej strony zupełnie konkretnego, np. termin wejścia do ERM II i warunki na jakich ma się to odbyć. Uwarunkowania prawne to między innymi rozstrzygnięcia takich kwestii, jak zmiana konstytucji, zwłaszcza dotycząca pozycji Narodowego Banki Polskiego w stosunku do EB i związane z tym ograniczenia suwerennych kompetencji państwa na rzecz Unii Europejskiej. Chodzi również o przyjęcie modelu legitymizującego powyższe decyzje: parlamentarnego lub referendalnego. Niezbędne jest też odpowiednie dostosowanie naszego prawa finansowego. Wymiar społeczny waluty euro to problem stosunku obywateli do tego przedsięwzięcia. Z punktu widzenia formalnego społeczeństwo polskie, akceptując w referendum akcesyjnym członkostwo państwa w Unii Europejskiej, pośrednio zgodziło się również na zmianę waluty narodowej na europejską. Jednak w dalszym ciągu istotne pozostają lęki i niepokoje społeczne związane z akceptacją euro, stopniem utożsamiania się różnych grup społecznych z nową walutą oraz wymiar socjalny całej tej ogromnej operacji. Celowi temu powinna służyć powszechna i publiczna debata. Bardzo ważny jest także wymiar polityczny, gdyż o większości kontrowersyjnych kwestii przesądzają politycy. W tym kontekście liczą się programy partii politycznych, zarówno koalicyjnych, jak i opozycyjnych, intelektualne zaplecze, jakie tworzą ekonomiści, prawnicy, politolodzy i socjologowie. Rozstrzygające pozostają jednak działania konstytucyjnych organów państwowych: parlamentu, rządu, prezydenta i Narodowego Banku Polskiego. Powyższe zagadnienia i inne omawiano na seminarium poświęconym perspektywie wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Poniższa publikacja jest w przeważającej mierze prezentacją wystąpień panelistów i głosów dyskutantów

.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Integracja europejska i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.