Anna Wolf-Powęska, „Politologia – nauka w drodze”, Przegląd Politologiczny nr 3/2012

PP_2_2012Uwzględniając główny tenor wypowiedzi przedstawicieli nauk politycznych w świecie, można z dużym uproszczeniem przyjąć, iż nie ma jednolitego rozumienia politologii. Diagnoza brytyjskich badaczy, iż politologia jako dyscyplina naukowa jest „amorficzna i heterogeniczna” nie straciła na aktualności. Scena europejskiej i amerykańskiej politologii przedstawia wielobarwny kalejdoskop metod uprawiania tej dyscypliny.Przegląd międzynarodowej politologii uwidacznia przekonująco, iż jej główni aktorzy mają wszelkie szanse, by nie pozostawać w odizolowanych sektach. W artykule przyjęto tezę, iż interdyscyplinarność politologii jako nauki otwartej na dokonania w świecie nauk społecznych i humanistycznych jest wartością dodaną i potwierdzeniem światowych tendencji w tym obszarze wiedzy. Uzasadniają wiele argumentów. Autor zwraca uwagę na przynajmniej niektóre z nich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Pozostałe pozycje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.