Bartosz Abramowicz, „Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty uwrażliwienia demokracji przedstawicielskiej”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011

przegld politologiczny 3 2011 W niniejszym artykule przedmiotem rozważań uczyniono koncepcje responsywności, biorąc za przykład koncepcję społeczeństwa aktywnego autorstwa Amitai’a Etzioni’ego oraz koncepcję responsywnej administracji publicznej w wydaniu Mateusza Stępnia. Obie wydają się inspirującymi teoretycznymi propozycjami mogącymi stanowić dogodny punkt wyjścia do analiz nad – postulowanym współcześnie – procesem „uwrażliwiania” demokracji w wydaniu przedstawicielskim (czynienia jej bardziej responsywną i nasyconą elementami deliberacji). Z uwagi na bardziej praktyczne zorientowanie, na szczególną uwagę zasługuje koncepcja responsywnej administracji publicznej, którą z powodzeniem wykorzystać można w analizach funkcjonowania demokracji lokalnej i samorządności. Albowiem – jak się wskazuje – w społecznym odbiorze na poziomie lokalnym relacje administracji samorządowej ze zbiorowością lokalną są równie istotne, jak relacje obywateli z władzami lokalnymi.

http://www.newsletter.oapuw.pl/images/stories/artykulypdf/abramowicz%20b.%20koncepcje%20responsywnosci.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.