Archiwum kategorii: Abstrakty

Abstrakty

Justyna Zając (red.), „Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie”, Toruń 2005

Oddawana do rąk Czytelników książka podejmuje niezwykle ważną problematykę polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie, która wpływa na losy świata, a jednocześnie budzi wiele kontrowersji, zarówno w samej Ameryce, jak i w innych państwach. Próbę całościowego i rzeczowego przeanalizowania polityki … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Justyna Zając (red.), „Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie”, Toruń 2005 została wyłączona

Justyna Zając, „Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu”, Warszawa 2010

Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawia czynniki, które wpływają na treść polityki Unii na tym obszarze i analizuje poszczególne role UE: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego, promotora środków budowy zaufania, … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Justyna Zając, „Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu”, Warszawa 2010 została wyłączona

Krzysztof Szczepanik, „Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010″, Warszawa 20012

Niniejsza praca w swojej warstwie analitycznej obejmuje z jednej strony ewolucję struktur organizacyjnych centrali resortu, a z drugiej podlegające ministerstwu urzędy zagraniczne. Ten kluczowy element konstrukcji każdego rozdziału został poprzedzony analizą uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki zagranicznej w danym okresie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Krzysztof Szczepanik, „Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010″, Warszawa 20012 została wyłączona

Janusz Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010

Ponownie zaangażowaliśmy się w Narody Zjednoczone. Spłaciliśmy nasze zaległości. Weszliśmy do Rady Praw Człowieka. Podpisaliśmy konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. W pełni zaakceptowaliśmy Milenijne Cele Rozwojowe (…). Nadszedł czas dla nas wszystkich na podjęcie naszej części odpowiedzialności za globalną odpowiedź … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Janusz Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010 została wyłączona

Janusz Symonides (red.), „Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy”, Warszawa 2006

Wydarzenia ostatnich dziesięciu lat nie tylko nie przyniosły rozwiązania, lecz wręcz pogłębiły trzy wielkie wyzwania: niesprawiedliwość globalnych stosunków ekonomicznych, brak porządku światowego i szeroko rozpowszechnione lekceważenie praw człowieka i rządów prawa. W rezultacie mamy świat, w którym tak daleko idące … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Janusz Symonides (red.), „Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy”, Warszawa 2006 została wyłączona

Justyna Zając, Ryszard Zięba, „Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989”, Toruń 2005

Celem niniejszej pracy jest jedynie rekonstrukcja wizerunku Polski w stosunkach międzynarodowych, a właściwie polskiej polityki zagranicznej, w latach 1945-1989, zwłaszcza uchwycenie jej zasadniczych cech, założeń i działań. Autorzy postawili sobie trzy główne pytania badawcze: jaka była koncepcja polityki zagranicznej Polski … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Justyna Zając, Ryszard Zięba, „Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989”, Toruń 2005 została wyłączona

Ryszard Zięba, „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, Warszawa 2008

Troska państw i zbiorowych uczestników życia międzynarodowego o zapewnienie własnego bezpieczeństwa jest potrzebą o charakterze egzystencjalnym. W okresie zimnowojennego podziału Europy i świata bezpieczeństwo międzynarodowe w zasadzie było zależne od stanu stosunków między dwoma supermocarstwami: Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Ryszard Zięba, „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, Warszawa 2008 została wyłączona

Stanisław Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu. Na tym tle wybór i kompozycja rozdziałów książki były rezultatem zderzania rozmaitych punktów widzenia. Autorzy omówili najważniejsze aspekty tej … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Stanisław Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Warszawa 2010 została wyłączona

Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012

Lektura tej książki pobudza do podwójnego zastanowienia. Najpierw autor uzmysławia nam, w jak wielu kontekstach funkcjonuje pojęcie autorytetu – otwierając oczy na rozliczne wymiary zjawiska i ideologiczne uwikłania użytku, jaki się z niego czyni w języku pedagogów, mediów i polityków. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012 została wyłączona

Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011

Jest to wyjątkowa praca ponieważ opisuje jak przy teoretycznie wzorcowej konstytucji jedyną i niepodzielną władzę może sprawować prezydent. Prezentowana ustawa zasadnicza jest zbiorem pełnym frazesów o prawach człowieka, demokracji, o równości i wolności. Autor ustosunkowuje się do tych teoretycznych zapisów … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011 została wyłączona