Archiwum kategorii: Abstrakty

Abstrakty

Justyna Zając, „Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu”, Warszawa 2010

Książka jest politologiczną analizą ról Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Przedstawia czynniki, które wpływają na treść polityki Unii na tym obszarze i analizuje poszczególne role UE: aktywnego aktora w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego, promotora środków budowy zaufania, … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Justyna Zając, „Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu”, Warszawa 2010 została wyłączona

Krzysztof Szczepanik, „Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010″, Warszawa 20012

Niniejsza praca w swojej warstwie analitycznej obejmuje z jednej strony ewolucję struktur organizacyjnych centrali resortu, a z drugiej podlegające ministerstwu urzędy zagraniczne. Ten kluczowy element konstrukcji każdego rozdziału został poprzedzony analizą uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych polityki zagranicznej w danym okresie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Krzysztof Szczepanik, „Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010″, Warszawa 20012 została wyłączona

Janusz Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010

Ponownie zaangażowaliśmy się w Narody Zjednoczone. Spłaciliśmy nasze zaległości. Weszliśmy do Rady Praw Człowieka. Podpisaliśmy konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. W pełni zaakceptowaliśmy Milenijne Cele Rozwojowe (…). Nadszedł czas dla nas wszystkich na podjęcie naszej części odpowiedzialności za globalną odpowiedź … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Janusz Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa 2010 została wyłączona

Janusz Symonides (red.), „Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy”, Warszawa 2006

Wydarzenia ostatnich dziesięciu lat nie tylko nie przyniosły rozwiązania, lecz wręcz pogłębiły trzy wielkie wyzwania: niesprawiedliwość globalnych stosunków ekonomicznych, brak porządku światowego i szeroko rozpowszechnione lekceważenie praw człowieka i rządów prawa. W rezultacie mamy świat, w którym tak daleko idące … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Janusz Symonides (red.), „Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy”, Warszawa 2006 została wyłączona

Justyna Zając, Ryszard Zięba, „Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989”, Toruń 2005

Celem niniejszej pracy jest jedynie rekonstrukcja wizerunku Polski w stosunkach międzynarodowych, a właściwie polskiej polityki zagranicznej, w latach 1945-1989, zwłaszcza uchwycenie jej zasadniczych cech, założeń i działań. Autorzy postawili sobie trzy główne pytania badawcze: jaka była koncepcja polityki zagranicznej Polski … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Justyna Zając, Ryszard Zięba, „Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989”, Toruń 2005 została wyłączona

Ryszard Zięba, „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, Warszawa 2008

Troska państw i zbiorowych uczestników życia międzynarodowego o zapewnienie własnego bezpieczeństwa jest potrzebą o charakterze egzystencjalnym. W okresie zimnowojennego podziału Europy i świata bezpieczeństwo międzynarodowe w zasadzie było zależne od stanu stosunków między dwoma supermocarstwami: Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Ryszard Zięba, „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie”, Warszawa 2008 została wyłączona

Stanisław Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu. Na tym tle wybór i kompozycja rozdziałów książki były rezultatem zderzania rozmaitych punktów widzenia. Autorzy omówili najważniejsze aspekty tej … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Polityka zagraniczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Stanisław Bieleń (red.), „Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji”, Warszawa 2010 została wyłączona

Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012

Lektura tej książki pobudza do podwójnego zastanowienia. Najpierw autor uzmysławia nam, w jak wielu kontekstach funkcjonuje pojęcie autorytetu – otwierając oczy na rozliczne wymiary zjawiska i ideologiczne uwikłania użytku, jaki się z niego czyni w języku pedagogów, mediów i polityków. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012 została wyłączona

Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011

Jest to wyjątkowa praca ponieważ opisuje jak przy teoretycznie wzorcowej konstytucji jedyną i niepodzielną władzę może sprawować prezydent. Prezentowana ustawa zasadnicza jest zbiorem pełnym frazesów o prawach człowieka, demokracji, o równości i wolności. Autor ustosunkowuje się do tych teoretycznych zapisów … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011 została wyłączona

Andrzej Wierzbicki, „Rosja. Etniczność i polityka”, Warszawa 2011

Problemy etniczne i narodowe są niezwykle ważne w procesie analizy rzeczywistości kulturowej Rosji. Wynika to zarówno z dziedzictwa przeszłości jak i współczesnych procesów globalizacyjnych. Od zarania dziejów państwowości rosyjskiej w jej przestrzeni kształtowała się wieloetniczność; w XIX w. poddana została … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Andrzej Wierzbicki, „Rosja. Etniczność i polityka”, Warszawa 2011 została wyłączona