Archiwum kategorii: Integracja europejska

Integracja europejska

Zbiegniew Czachór, „Parliamentary dimension of the Polish presidency”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Zbiegniew Czachór, „Parliamentary dimension of the Polish presidency”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3/2013 została wyłączona

Tomasz Grosse, „Dwupoziomowy system polityczny w Europie”, Przegląd Europejski nr 2 (25)/2012

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Tomasz Grosse, „Dwupoziomowy system polityczny w Europie”, Przegląd Europejski nr 2 (25)/2012 została wyłączona

Jolanta Szymańska, „Obywatelstwo europejskie a problem integracji imigrantów w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27

Obywatelstwo unijne, będące istotnym narzędziem integracji tzw. migrantów wewnątrzunijnych, stanowi duże wyzwanie z perspektywy integracji imigrantów spoza UE. Nie brak jednak koncepcji traktujących obywatelstwo UE jako punkt wyjścia do wzmacniania integracji cudzoziemców pochodzących z państw trzecich. Do takich koncepcji należy … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Jolanta Szymańska, „Obywatelstwo europejskie a problem integracji imigrantów w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej stanowi przedmiot wielu dociekań naukowych i wywołuje szereg kontrowersji. Kwestie dotyczące legitymizowania są rozpatrywane najczęściej w ujęciach komparatystycznych – w zestawieniu z państwem narodowym, co prowadzi najczęściej do wniosków o deficycie legitymizacji systemu politycznego Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Krzysztof Koźbiał, „Inicjatywa naddunajska Unii Europejskiej. Nowy plan Tardieu?”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2012

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Krzysztof Koźbiał, „Inicjatywa naddunajska Unii Europejskiej. Nowy plan Tardieu?”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2012 została wyłączona

Marta Witkowska, „Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27

Podejście transnarodowe, zwane transnarodowością lub transnacjonalizmem, służy wyjaśnianiu istoty i form interakcji zachodzących pomiędzy dużymi grupami społecznymi, takimi jak partie polityczne, związki zawodowe, ruchy społeczne, grupy zawodowe itp., które podjęły aktywność w środowisku międzynarodowym, rozwijając z poziomu narodowego sieci działające … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Marta Witkowska, „Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon – Much Ado About Nothing?”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 15/2012

The Lisbon Treaty has introduced numerous changes to the shape and role of the Council Presidency. However, it seems that the actual effect of those changes is not so big as might appear from the text of the Treaty. While … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon – Much Ado About Nothing?”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 15/2012 została wyłączona

Elżbieta Kużelewska, „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012

Unia Europejska od lat zmaga się z zarzutami o niedostatecznie demokratycznym jej charakterze, czyli deficycie demokracji. Co prawda, termin ten jest dość nieprecyzyjny i nie ma pewności, do jakich kwestii ma się odnosić, bowiem wątpliwe jest określenie deficytu demokracji wobec … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Elżbieta Kużelewska, „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012 została wyłączona

Jarosław Jańczak, „Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2012

Integracja graniczna jest wyrazem szerszych procesów  jednoczenia się określonych struktur. Stanowi  jednocześnie manifestację opinii, iż ludzie myślą globalnie, lecz funkcjonują lokalnie. Europejska perspektywa  integracyjna znajduje więc swoje  namacalne implementacje w przypadku struktur mikro. A ich widocznym przykładem są graniczne miasta … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Jarosław Jańczak, „Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2012 została wyłączona

Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012

Idea jedności europejskiej jest zarówno intelektualną i teoretyczno- doktrynalną koncepcją, ukierunkowaną na jak najszerszy zakres kulturowy i cywilizacyjny integracji kontynentu. Obecnie szczególne znaczenie ma wdrażanie jej podstaw do opinii publicznej. Wciąż  dużą aktywność stanowią pytania czym jest Europa i kim … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012 została wyłączona