Archiwum kategorii: Integracja europejska

Integracja europejska

Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej stanowi przedmiot wielu dociekań naukowych i wywołuje szereg kontrowersji. Kwestie dotyczące legitymizowania są rozpatrywane najczęściej w ujęciach komparatystycznych – w zestawieniu z państwem narodowym, co prowadzi najczęściej do wniosków o deficycie legitymizacji systemu politycznego Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Krzysztof Koźbiał, „Inicjatywa naddunajska Unii Europejskiej. Nowy plan Tardieu?”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2012

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Krzysztof Koźbiał, „Inicjatywa naddunajska Unii Europejskiej. Nowy plan Tardieu?”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2012 została wyłączona

Marta Witkowska, „Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27

Podejście transnarodowe, zwane transnarodowością lub transnacjonalizmem, służy wyjaśnianiu istoty i form interakcji zachodzących pomiędzy dużymi grupami społecznymi, takimi jak partie polityczne, związki zawodowe, ruchy społeczne, grupy zawodowe itp., które podjęły aktywność w środowisku międzynarodowym, rozwijając z poziomu narodowego sieci działające … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Możliwość komentowania Marta Witkowska, „Podejście transnarodowe w badaniach nad procesami politycznymi zachodzącymi w Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon – Much Ado About Nothing?”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 15/2012

The Lisbon Treaty has introduced numerous changes to the shape and role of the Council Presidency. However, it seems that the actual effect of those changes is not so big as might appear from the text of the Treaty. While … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon – Much Ado About Nothing?”, Yearbook of Polish European Studies, vol. 15/2012 została wyłączona

Elżbieta Kużelewska, „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012

Unia Europejska od lat zmaga się z zarzutami o niedostatecznie demokratycznym jej charakterze, czyli deficycie demokracji. Co prawda, termin ten jest dość nieprecyzyjny i nie ma pewności, do jakich kwestii ma się odnosić, bowiem wątpliwe jest określenie deficytu demokracji wobec … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Elżbieta Kużelewska, „Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012 została wyłączona

Jarosław Jańczak, „Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2012

Integracja graniczna jest wyrazem szerszych procesów  jednoczenia się określonych struktur. Stanowi  jednocześnie manifestację opinii, iż ludzie myślą globalnie, lecz funkcjonują lokalnie. Europejska perspektywa  integracyjna znajduje więc swoje  namacalne implementacje w przypadku struktur mikro. A ich widocznym przykładem są graniczne miasta … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Jarosław Jańczak, „Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2012 została wyłączona

Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012

Idea jedności europejskiej jest zarówno intelektualną i teoretyczno- doktrynalną koncepcją, ukierunkowaną na jak najszerszy zakres kulturowy i cywilizacyjny integracji kontynentu. Obecnie szczególne znaczenie ma wdrażanie jej podstaw do opinii publicznej. Wciąż  dużą aktywność stanowią pytania czym jest Europa i kim … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012 została wyłączona

Konstanty Adam Wojtaszczyk, „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych”, Przegląd Europejski nr 1 (21)/2011

Prezydencja, jak większość zjawisk życia społecznego, jest interdyscyplinarnym obiektem badań. Różne jej aspekty leżą w obszarze zainteresowań nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, ekonomii, ale także socjologii czy psychologii. Dopiero połączenie tych różnych dyscyplin, ich paradygmatów teoretycznych, metod … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Konstanty Adam Wojtaszczyk, „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych”, Przegląd Europejski nr 1 (21)/2011 została wyłączona

Marta Witkowska, „Obywatel UE i jego prawa a deficyt demokracji”

Głównym celem analizy jest weryfikacja powszechnej opinii i popularnej tezy, że celem ustanowienia obywatelstwa europejskiego było zmniejszenie „deficytu demokratycznego” Unii Europejskiej. Znaczenie instytucji obywatelstwa UE i praw z nim związanych w kontekście deficytu demokracji w UE zostało przeanalizowane w trzech … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Marta Witkowska, „Obywatel UE i jego prawa a deficyt demokracji” została wyłączona

Rafał Willa, „Regiony w Unii Europejskiej – definicje, rola, przyszłość”, Studia politologiczne vol. 18

W XXI wieku szereg ogólnoświatowych trendów, by wymienić tu chociażby globalizację, współzależność gospodarczą czy nasilającą się konkurencję, implikuje dla państw narodowych wyzwania, którym nie są i nie będą w stanie samodzielnie sprostać. Stąd niezwykle istotnym zjawiskiem w relacjach międzynarodowych, acz … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Rafał Willa, „Regiony w Unii Europejskiej – definicje, rola, przyszłość”, Studia politologiczne vol. 18 została wyłączona