Archiwum kategorii: Integracja europejska

Integracja europejska

Marta Witkowska, „Obywatel UE i jego prawa a deficyt demokracji”

Głównym celem analizy jest weryfikacja powszechnej opinii i popularnej tezy, że celem ustanowienia obywatelstwa europejskiego było zmniejszenie „deficytu demokratycznego” Unii Europejskiej. Znaczenie instytucji obywatelstwa UE i praw z nim związanych w kontekście deficytu demokracji w UE zostało przeanalizowane w trzech … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Marta Witkowska, „Obywatel UE i jego prawa a deficyt demokracji” została wyłączona

Rafał Willa, „Regiony w Unii Europejskiej – definicje, rola, przyszłość”, Studia politologiczne vol. 18

W XXI wieku szereg ogólnoświatowych trendów, by wymienić tu chociażby globalizację, współzależność gospodarczą czy nasilającą się konkurencję, implikuje dla państw narodowych wyzwania, którym nie są i nie będą w stanie samodzielnie sprostać. Stąd niezwykle istotnym zjawiskiem w relacjach międzynarodowych, acz … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Rafał Willa, „Regiony w Unii Europejskiej – definicje, rola, przyszłość”, Studia politologiczne vol. 18 została wyłączona

Rafał Willa, „Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004–2006 – próba oceny i wnioski na przyszłość”, Studia politologiczne vol. 23

Polityka spójności Unii Europejskiej była jednym z poważniejszych argumentów przemawiających za członkostwem Polski w tej organizacji. Było tak nie dlatego, iż Polska mogła uczestniczyć w wewnętrznych procesach decyzyjnych, lecz z powodu funduszy unijnych. W 2004 roku nie mogliśmy liczyć jednak … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Rafał Willa, „Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004–2006 – próba oceny i wnioski na przyszłość”, Studia politologiczne vol. 23 została wyłączona

Mikołaj J. Tomaszyk, „Unia Europejska w oczach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polska polityka europejska w okresie od II połowy 2005 do II połowy 2007 roku”

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej pokazuje, że obawy przejawiane przez państwa Piętnastki przed rozszerzeniem, że nowe państwa członkowskie będą w przyszłości głównymi hamulcowymi postępu integracyjnego, znajdują częściowo uzasadnienie w praktyce politycznej. Szczególnym przykładem jest negocjacja i proces ratyfikacji … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Mikołaj J. Tomaszyk, „Unia Europejska w oczach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Polska polityka europejska w okresie od II połowy 2005 do II połowy 2007 roku” została wyłączona

Jarosław Szymanek, „Uwagi na temat euro-nowelizacji Konstytucji RP”

Akcesja każdego państwa w struktury Unii Europejskiej wymaga, w krótszej bądź dłuższej perspektywie czasowej, rewizji obowiązujących postanowień konstytucyjnych.  Uczestnictwo państwa w Unii, obejmującej swoim zasięgiem coraz więcej sfer życia społeczno-gospodarczo-politycznego wymaga bowiem również i ingerencji w tekst ustawy zasadniczej, choć … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek, „Uwagi na temat euro-nowelizacji Konstytucji RP” została wyłączona

Anna Skrzypek, „Nowy europejski system nadzoru finansowego – propozycje i plany”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010

„Teraz albo nigdy. Musimy zbudować porozumienie polityczne wokół wzmocnienia nadzoru” – tak przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso apelował do przedstawicieli państw członkowskich podczas majowej konferencji 2009 r. Pouczał, że należy uczyć się na błędach i budować unijne struktury nadzoru … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Anna Skrzypek, „Nowy europejski system nadzoru finansowego – propozycje i plany”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010 została wyłączona

Anna Skrzypek, „Ludzie na pierwszym miejscu. Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku”, Studia Politologiczne vol. 14

„Ludzie na pierwszym miejscu – analiza procesu tworzenia manifestu wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009” jest artykułem z zakresu badań nad europartiami. Przedmiot dociekań stanowi tworzenie nadrzędnego dokumentu programowego, który wypracowywany raz na pięć lat jest zbiorem wskazówek ideowych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Anna Skrzypek, „Ludzie na pierwszym miejscu. Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku”, Studia Politologiczne vol. 14 została wyłączona

Jerzy Mizgalski, „Tożsamość narodowa a integracja europejska”, Studia Politologiczne vol. 17

Procesy globalizacji przyśpieszają kształtowanie się „uniwersum kulturowego”, które z jednej strony buduje międzynarodową solidarność, z drugiej rodzi niepokój i niepewność przyszłości wraz ze wzrostem dominacji w „globalnej wiosce” dużych narodów nad małymi. Wielokulturowość europejska nie oznacza rezygnacji z tradycji, symboli, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Jerzy Mizgalski, „Tożsamość narodowa a integracja europejska”, Studia Politologiczne vol. 17 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010

Niniejszy tekst ma na celu jedynie wskazanie pewnych problemów metodologicznych, z jakimi może zetknąć się badacz europejskiej polityki równościowej – nie ma on natomiast ambicji odpowiedzi na pytania o to, jak najlepiej badać kwestie równości płci, ponieważ o odpowiedź na … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej”, Studia politologiczne vol. 23

Celem artykułu jest dokonanie analizy etiologicznej konfliktów w Unii Europejskiej jako konfliktów występujących w związku z ponadnarodowym rządzeniem, a następnie analiza i ocena strategii zarządzania nimi w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych aspektów efektywnego zarządzania konfliktami w Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej”, Studia politologiczne vol. 23 została wyłączona