Archiwum kategorii: Integracja europejska

Integracja europejska

Justyna Miecznikowska, „Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej a ocena funkcjonowania reformy z lat 2003–2004”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008

Przebieg dotychczasowej debaty na temat przyszłości finansowania WPR zdominowany był przez dwa postulaty: ograniczenie środków przeznaczonych na interwencję państwową i ewentualne umożliwienie transferów pieniężnych pomiędzy dwoma filarami WPR, drugi postulat dotyczy przeniesienia ciężaru finansowania WPR na budżety krajowe63. Polska należy … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Justyna Miecznikowska, „Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej a ocena funkcjonowania reformy z lat 2003–2004”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008 została wyłączona

Atle Midttun, Rafał Riedel, „Wewnętrzna różnorodność Unii Europejskiej a prawo Ashby’ego – wymiar klimatyczno-energetyczny”, Przegląd Europejski nr 1 (22)/2011

Celem niniejszego tekstu jest ukazanie specyfiki jednego w procesów „uczenia się” poprzez internalizację złożoności otoczenia zewnętrznego Unii Europejskiej przy re-formułowaniu agendy klimatyczno-energetycznej w erze postkopenhaskiej. Tym samym opracowanie nawiązuje do prawa Ashby’ego, używanego w analizie systemowej do zrozumienia procesu skutecznego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Atle Midttun, Rafał Riedel, „Wewnętrzna różnorodność Unii Europejskiej a prawo Ashby’ego – wymiar klimatyczno-energetyczny”, Przegląd Europejski nr 1 (22)/2011 została wyłączona

Elżbieta Lesiewicz, „Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2011

Udział polskich kobiet w strukturach politycznych z roku na rok wzrasta, jednak jest on nadal niski. Najczęściej jako barierę działalności publicznej kobiet oprócz powodów historycznych wymienia się determinanty instytucjonalne, społeczne i kulturowe. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zagadnienie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Elżbieta Lesiewicz, „Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2011 została wyłączona

Elżbieta Kużelewska, „Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, Studia Politologiczne vol. 18

W 2004 r. podpisany został Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Nad przygotowaniem dokumentu czuwał były prezydent V Republiki Francuskiej Valery Giscard d’Estaing. Traktat Konstytucyjny jednym tekstem miał zastąpić poprzednie traktaty. Ze względu na wagę dokumentu, wiele państw zdecydowało się na … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Elżbieta Kużelewska, „Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, Studia Politologiczne vol. 18 została wyłączona

Grażyna Kacprowicz, „Obywatele polscy w instytucjach Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008

Od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, to jest po ratyfikacji traktatu akcesyjnego, obywatele polscy mogą podejmować pracę w instytucjach wspólnotowych i agencjach Unii Europejskiej1. Jednocześnie, po przystąpieniu do UE, zarówno Polsce, jak i pozostałym nowym krajom członkowskim, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Grażyna Kacprowicz, „Obywatele polscy w instytucjach Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008 została wyłączona

Paweł J. Borkowski, „Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych”, Przegląd Europejski nr 1 (18)/2009

Unia Europejska reprezentuje unikalny w skali świata poziom spójności polityczno-gospodarczej regionu oraz stopień instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej. Promuje swój model integracji regionalnej na całym świecie. Prowadzi dialog międzyregionalny, przez który zyskują potwierdzanie i legitymizację obecności na arenie międzynarodowej podmioty niebędące państwami, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Paweł J. Borkowski, „Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych”, Przegląd Europejski nr 1 (18)/2009 została wyłączona

Adam Szymański, „Rozszerzanie Unii Europejskiej. Współczesne uwarunkowania i persepktywy kontynuacji procesu”, Warszawa 2012

Rozszerzanie Unii Europejskiej należy do najważniejszych procesów zachodzących we Wspólnotach/Unii Europejskiej od kilkudziesięciu lat. W związku z tym wart podejmowania jest problem możliwości jego kontynuacji po akcesji do UE Bułgarii i Rumunii 1 stycznia 2007 r. Brakuje w Polsce całościowych … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Integracja europejska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Adam Szymański, „Rozszerzanie Unii Europejskiej. Współczesne uwarunkowania i persepktywy kontynuacji procesu”, Warszawa 2012 została wyłączona

Anna Sroka, Konstanty A. Wojtaszczyk, „Polska na drodze do euro”, Warszawa 2010

Wyraz euro jest krótki i prosty, i kojarzy się z Europą. Jego pomysłodawcą był Theodor Weigel, niemiecki polityk CSU, który zaproponował tę nazwę w grudniu 1995 roku w przemówieniu przez Radę Europejską. […] Wymiar ekonomiczny, to z jednej strony pytania … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Anna Sroka, Konstanty A. Wojtaszczyk, „Polska na drodze do euro”, Warszawa 2010 została wyłączona

Anna Sroka, Ruben Dario Torres Kubrian (red.), „Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej”, Warszawa 2012

Pomysł powstania monografii Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy narodził się podczas współpracy między Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Spraw Socjalnych Narodowego Uniwersytetu Kształcenia Niestacjonarnego (UNED) w Madrycie. Momentem przełomowym było objęcie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przez oba kraje w niedługim … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Integracja europejska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Anna Sroka, Ruben Dario Torres Kubrian (red.), „Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej”, Warszawa 2012 została wyłączona

Anna Skrzypek, „Partia Europejskich Socjalistów 1957-2009”, Warszawa 2010

Przedmiotem badań jest Partia Europejskich Socjalistów (PES), byt polityczny zaistniały na styku szczycącego się dwustuletnią tradycją ruchu socjalistycznego i jednoczącej się przez ostatnie pół wieku Europy. Fenomen jednoczenia to coraz wyższe stadia integracji: od Wspólnoty Węgla i Stali przez Wspólnotę … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Integracja europejska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Anna Skrzypek, „Partia Europejskich Socjalistów 1957-2009”, Warszawa 2010 została wyłączona