Archiwum kategorii: Jakość rządzenia

Jakość rządzenia

Jacek Zaleśny, „Prezydent jako gwarant ciągłości państwa – mechanizmy sukcesji władzy w państwach poradzieckich”, Studia Politologiczne vol. 47

W analizie stawia się tezę, że w części państwach poradzieckich istotnym instrumentem rządzenia, służącym konsolidacji i utrwaleniu władzy w urzędzie prezydenta, jest instytucja referendum. W nawiązaniu do napoleońskiej Francji, ma ona charakter antydemokratyczny i jest wykorzystywana do marginalizacji parlamentu. Wykorzystywane mechanizmy … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Jacek Zaleśny, „Prezydent jako gwarant ciągłości państwa – mechanizmy sukcesji władzy w państwach poradzieckich”, Studia Politologiczne vol. 47 została wyłączona

Anita Rodiņa, „Constitutional Regulation on the Oath of the State President. Case of the Republic of Latvia”, Studia Politologiczne vol. 39

In the article the author points out constitutional status of the oath of the State President of  the  Republic  of  Latvia.  In  the  article  procedural  aspects,  like  giving  of  the  oath,  is explained; by providing examples of oath giving and … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Anita Rodiņa, „Constitutional Regulation on the Oath of the State President. Case of the Republic of Latvia”, Studia Politologiczne vol. 39 została wyłączona

Leszek Graniszewski, „Udział grup interesu w rządzeniu transnarodowym”, Studia Politologiczne vol. 27

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Leszek Graniszewski, „Udział grup interesu w rządzeniu transnarodowym”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Ryszard Chruściak, „Ustawa o działach administracji rządowej – uchwalenie i wejście w życie (1997–1999)”, Studia Politologiczne vol. 34

Uchwalenie w dniu 4 września 1997 r. ustawy o działach administracji rządowej  było  elementem  przeprowadzonej  w  latach  1996–1997  reformy  centrum  administracyjnego rządu. Jej szczególny charakter polegał na tym, że rozproszony  po wielu ustawach zakres działania administracji rządowej został po raz … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Ryszard Chruściak, „Ustawa o działach administracji rządowej – uchwalenie i wejście w życie (1997–1999)”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Michał Kuź, “Democracy and Extreme Confidence in Government: an Analysis of the Relation beetwen the Quality of Democracy and the Confidence in Governments in 54 States”, Studia Politologiczne vol. 28

This study examines the correlation between democracy and extreme confidence in governments in 54 states. The aim of the study is to test the hypothesis that the greater the number of citizens who display extreme confidence in government, the worse … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Michał Kuź, “Democracy and Extreme Confidence in Government: an Analysis of the Relation beetwen the Quality of Democracy and the Confidence in Governments in 54 States”, Studia Politologiczne vol. 28 została wyłączona

Janusz Hryniewicz, „Partie polityczne i ich rządy wobec wzrostu gospodarczego i reform gospodarczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 r.”, Studia Politologiczne vol. 35

Dla realizacji zamierzeń badawczych wyprowadzono pięć hipotez i poddano je empirycznej weryfikacji. Poniżej opisano efekty tych zabiegów. Różnice ideologiczne rządów (lewica, prawica, centrum) współwystępują z różnymi wskaźnikami stanu gospodarki (udział wydatków rządowych w PKB, dług rządowy w % PKB, transfery … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Janusz Hryniewicz, „Partie polityczne i ich rządy wobec wzrostu gospodarczego i reform gospodarczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej od 1990 r.”, Studia Politologiczne vol. 35 została wyłączona

Grzegorz Kuca, „Pozycja ustrojowa prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów?”, Studia Politologiczne vol. 33

Po proklamowaniu  niepodległości  Gruzji wyznaczono  nowy kierunek  reform ustrojowych, którym były założenia systemu  rządów prezydenckich formalnie potwierdzone w uchwalonej 24 sierpnia 1995 r. Konstytucji. Na podstawie ustawy konstytucyjnej nr 3272 z 6.02.2004 r. pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji uległa osłabieniu, za … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Grzegorz Kuca, „Pozycja ustrojowa prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów?”, Studia Politologiczne vol. 33 została wyłączona

Piotr Kopyciński (red.), „Sprawne państwo”, Kraków 2015

W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono na potrzeby przygotowania propozycji systemowych zmian w funkcjonowaniu polskich jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one trzech istotnych grup zagadnień, które w opinii autorów wymagają poważnej dyskusji i podjęcia stosownych działań przez władze publiczne. Należą do nich: … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Piotr Kopyciński (red.), „Sprawne państwo”, Kraków 2015 została wyłączona

Krzysztof Trzciński, „Czym jest stabilność polityczna państwa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2015

Artykuł traktuje o problemie definiowania pojęcia „stabilność polityczna” państwa. Głównym jego celem jest odpowiedź na pytanie, co znaczy stwierdzenie, że dane państwo jest stabilne politycznie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej wyjaśniany jest leksykalny sens słów: „stabilny”, „stabilność” i … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Krzysztof Trzciński, „Czym jest stabilność polityczna państwa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2015 została wyłączona

Anna Materska-Sosnowska, „Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty”, Studia Politologiczne vol. 22

Czytaj dalej

Opublikowano Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Anna Materska-Sosnowska, „Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty”, Studia Politologiczne vol. 22 została wyłączona