Archiwum kategorii: Jakość rządzenia

Jakość rządzenia

Anna Wierzchowska, „Rządzenie demokratyczne w przestrzeni ponadnarodowej”, Studia Politologiczne vol. 27

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Anna Wierzchowska, „Rządzenie demokratyczne w przestrzeni ponadnarodowej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Krzysztof Tomaszewski, „Problemy globalizacji w kontekście ponadnarodowego rządzenia”, Studia Politologiczne vol. 27

Procesy międzynarodowej integracji politycznej i gospodarczej oraz globalizacji przyczyniają się do powstawania nowych wyzwań w odniesieniu do problematyki rządzenia w przestrzeni globalnej. Zachodzi swoista ewolucja tradycyjnego modelu rządzenia oraz transformacja tradycyjnej sceny politycznej. Rządzenie jest coraz częściej postrzegane przede wszystkim … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Krzysztof Tomaszewski, „Problemy globalizacji w kontekście ponadnarodowego rządzenia”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji”, Studia Politologiczne vol. 27

Artykuł ma na celu analizę pojęć i teorii oraz określenie odpowiedniego metodologicznego podejścia do wielopoziomowego rządzenia (multi-level governance – MLG) w przestrzeni ponadnarodowej. Analizowany jest w nim związek MLG z globalizacją i europeizacją, a także wpływ decyzji podejmowanych w jego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Adam Szymański, „Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27

Do podmiotów kształtujących politykę rozszerzenia UE należą nie tylko państwa członkowskie i Rada UE oraz Rada Europejska, ale też unijne instytucje ponadnarodowe. Celem artykułu było wykazanie, przy wykorzystaniu metody decyzyjnej, że w polityce tej również występują mechanizmy wielopoziomowego zarządzania (MLG). … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Możliwość komentowania Adam Szymański, „Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania Unii Europejskiej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Agnieszka Rothert, „Rządzenie w przestrzeni transnarodowej”, Studia Politologiczne vol. 27

Obserwujemy złożoną i częściowo sprzeczną zmianę  władzy politycznej powiązanej dotychczas z państwem narodowym. Ta transformacja władzy dotyczy podstawowych instytucji, zasad, norm i procedur tworzenia polityki. Zmiany mają charakter wielopoziomowy i wielowymiarowy. Następuje także inna zmiana w procesie politycznym, nazywana często … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Agnieszka Rothert, „Rządzenie w przestrzeni transnarodowej”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Agnieszka Rothert, Anna Wierzchowska (red.), „Studia Politologiczne vol. 27: Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”, Warszawa 2013

Niniejszy tom Studiów Politologicznych prezentuje początkowe efekty prac zespołu Zakładu Instytucji Europejskich INP UW w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”. Celem projektu jest ustalenie, jakie są najważniejsze mechanizmy rządzenia w przestrzeni ponadnarodowej, a także jak … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Agnieszka Rothert, Anna Wierzchowska (red.), „Studia Politologiczne vol. 27: Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”, Warszawa 2013 została wyłączona

Marek Żyromski, „Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 3/2012

Kwestia legitymacji władzy niewątpliwie stanowi jeden z kluczowych czynników stabilności rządu czy szerzej – stabilności całego systemu społeczno-politycznego funkcjonującego w danym państwie. Od kiedy John Locke, twórca myśli liberalizmu politycznego (1690 r. Dwa traktaty o rządzie), opierając się na doświadczeniach … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Marek Żyromski, „Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 3/2012 została wyłączona

Tadeusz Bodio, „Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-Czerkiesji”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3/2011

Jedną z ważniejszych przyczyn anarchizacji życia społeczno-politycznego w Karaczajo- Czerkesji jest brak autentycznego kompromisu wspólnot etnicznych w sprawach związanych z modelem ustrojowym republiki. W działalności tych elit przejawiają się sprzeczne tendencje; jedna wyraża się w dążeniu do większej niezależności republiki … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Tadeusz Bodio, „Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-Czerkiesji”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 3/2011 została wyłączona

Jerzy Szczupaczyński, „Etyczny wymiar przywódczej komunikacji”, Studia Politologiczne vol. 25

W artykule podjęte zostały dwa zagadnienia. Po pierwsze, zaprezentowano etyczne aspekty komunikacji przywódczej w kontekście dwóch ogólnych modeli: przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego. Po drugie, przedstawione zostały częściowe wyniki badań standardów etycznych, którymi kierują się kierownicy wyższego szczebla i przedsiębiorcy. Analizę … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Jerzy Szczupaczyński, „Etyczny wymiar przywódczej komunikacji”, Studia Politologiczne vol. 25 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka, Łukasz Świetlikowski, „Civil Service in Poland”, Warszawa 2012

It is our pleasure to present you with an English version of a bilingual publication on the Polish civil service. It has been drafted within a research project financed by the Faculty of Journalism and Political Science of University of … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka, Łukasz Świetlikowski, „Civil Service in Poland”, Warszawa 2012 została wyłączona