Archiwum kategorii: Jakość rządzenia

Jakość rządzenia

Jolanta Itrich-Drabarek, „Transformacja administracji publicznej”, Studia politologiczne vol. 15

Artykuł opisuje genezę, specyfikę i uwarunkowania zmian w systemie administracji publicznej w Polsce lat 80. i 90. Przedmiotem analizy są uwarunkowania polityczne, gospodarcze i społeczne oraz prawne, mające wpływ na kształt i funkcje instytucji administracji publicznej w Polsce. Szczególną uwagę … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Transformacja administracji publicznej”, Studia politologiczne vol. 15 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, Artur Nowak-Far, „Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/ 2008

Status urzędnika służby cywilnej w Polsce i w instytucjach Wspólnotowych jest odmienny. Truizmem jest stwierdzenie, iż urzędnik unijny posiada wyższy status socjalny, cieszy się większą stabilnością zawodową, ma zapewniony status prawny. Urzędnik Wspólnot nie jest jednak wolny od problemów i … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, Artur Nowak-Far, „Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/ 2008 została wyłączona

Jarosław Szymanek, „System rządów premierowskich jako nowy typ systemów rządów: casus Wielkiej Brytanii”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011

Klasyczne typologie, z jakimi mamy do czynienia zarówno w prawie konstytucyjnym, jak i politologii, zorientowanej w stronę systemów politycznych, najczęściej nie wyodrębniają szczególnej, wyraźnie osobliwej i zarazem osobnej postaci systemu rządów, jaką są rządy premierowskie. Niemniej zauważa się oryginalność rozwiązania … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek, „System rządów premierowskich jako nowy typ systemów rządów: casus Wielkiej Brytanii”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011 została wyłączona

Marek Żyromski, „Idea kolegialnej władzy wykonawczej”

Zgodnie ze sławnym monteskiuszowskim trójpodziałem władzy (choć występował już dwa tysiące lat wcześniej u Arystotelesa) na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – wszystkie naczelne władze w państwie powinny się bilansować i równoważyć. Wprawdzie już J. J. Rousseau wskazać w tym … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Marek Żyromski, „Idea kolegialnej władzy wykonawczej” została wyłączona

Przemysław Żukiewicz, „Przywództwo labilne”

Badania nad zjawiskiem określanym w niniejszej pracy jako „powrót polityczny” lub „powrót do władzy” postanowiłem podjąć, gdy podczas lektury prac poświęconych przywództwu politycznemu zacząłem odczuwać pewien poznawczy niedosyt. Odnosiłem mianowicie wrażenie, że wielu autorów mierzących się w swoich dziełach z … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Przemysław Żukiewicz, „Przywództwo labilne” została wyłączona

Jacek Zaleśny, „Zasady prawidłowej legislacji”, Studia politologiczne vol. 13

Zasady prawidłowej legislacji wyznaczają formalne ramy swobody decyzyjnej prawodawcy. Sprawiają, iż wola normotwórcza organu władzy publicznej nie może być wyrażona w dowolnej postaci. Zarazem treść poszczególnych zasad podlega dookreśleniu w procesie stosowania prawa, w związku z konkretnym dylematem prawnym, na … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jacek Zaleśny, „Zasady prawidłowej legislacji”, Studia politologiczne vol. 13 została wyłączona

Jacek Zaleśny, „Specyfika aktów prawnych o mocy wewnętrznego obowiązywania”, Studia politologiczne vol. 14

Aktualnie obowiązująca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. – po raz pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej – dokonuje fundamentalnego podziału źródeł prawa na akty prawne o mocy powszechnego obowiązywania i akty prawne o mocy wewnętrznego obowiązywania. Formułuje koncepcję aktów … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jacek Zaleśny, „Specyfika aktów prawnych o mocy wewnętrznego obowiązywania”, Studia politologiczne vol. 14 została wyłączona

Jacek Wojnicki, „Pozycja Prezesa Rady Ministrów (w świetle Konstytucji z 1997 roku oraz praktyki konstytucyjnej)”, Studia politologiczne vol. 18

Władza wykonawcza jest powierzona rządowi, który składa się z Rady Ministrów na czele z premierem. Jej członkowie pochodzą przeważnie z większości parlamentarnej w niższej izbie parlamentu (Sejmie), a wyjątki od wspomnianej zasady są niezmiernie rzadkie. Rząd jest formalnie zaprzysięgany przez … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jacek Wojnicki, „Pozycja Prezesa Rady Ministrów (w świetle Konstytucji z 1997 roku oraz praktyki konstytucyjnej)”, Studia politologiczne vol. 18 została wyłączona

Tomasz Słomka, „System polityczny i konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej”

Polska transformacja ustrojowa jest przykładem ewolucyjnych, wieloetapowych przemian o charakterze zarówno prawno-konstytucyjnym, jak i politycznym, stanowiących przejście od autorytarnego systemu socjalistycznego do liberalnej demokracji. Umownie za początek transformacji przyjmuje się rok 1989 – a zatem rok obrad konferencji Okrągłego Stołu … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tomasz Słomka, „System polityczny i konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej” została wyłączona

Agnieszka Rothert, „Wielopoziomowość władzy sieci”, Studia politologiczne vol. 20

Następują istotne zmiany w strukturach władzy politycznej. Transformacja często jest opisywana w kategoriach zastępowania „rządu” „rządzeniem”. Powstaje pytanie, czy nowy sieciowy porządek współgra ze standardami demokratycznymi? Artykuł ma stanowić wkład w wyjaśnienie wyłaniania się nowych sposobów rządzenia oraz zjawiska ponadnarodowego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Agnieszka Rothert, „Wielopoziomowość władzy sieci”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona