Archiwum kategorii: Komunikacja polityczna

Komunikacja polityczna

Olgierd Annusewicz, „Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych”, Studia Politologiczne vol. 45

Celem artykułu jest analiza Twittera, medium społecznościowego, które służy jako jeden z kanałów komunikacji politycznej, jako narzędzia wspierającego zarządzanie wizerunkiem polityka. Wskazując na cztery poziomy autoprezentacji na Twitterze autor definiuje i charakteryzuje dostępne przestrzenie, poprzez które polityk może kształtować swój wizerunek. Autor … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Olgierd Annusewicz, „Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w mediach społecznościowych”, Studia Politologiczne vol. 45 została wyłączona

Elena Brodovskaya, Anna Dombrovskaya, „Behavior on the Internet of Poles and Russians”, Studia Politologiczne vol. 40

The article presents the results of the comparative cluster analysis of of formation of Internet use profiles in Poland and in Russia by results of mass poll in 2012. The authors defined five types of Internet use profile: «Human digital», … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Elena Brodovskaya, Anna Dombrovskaya, „Behavior on the Internet of Poles and Russians”, Studia Politologiczne vol. 40 została wyłączona

Andrzej Czajowski, „Polityczność działań dziennikarza w świetle teorii konfliktu społecznego”, Studia Politologiczne vol. 37

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Andrzej Czajowski, „Polityczność działań dziennikarza w świetle teorii konfliktu społecznego”, Studia Politologiczne vol. 37 została wyłączona

Mariusz Sokołowski, „Działalność prasowo-informacyjna instytucji publicznej na przykładzie polskiej policji”, Studia Politologiczne vol. 34

Artykuł dotyczy kreowania wizerunku instytucji publicznej, jaką jest polska policja. Zawiera charakterystykę działań prasowo-informacyjnych koordynowanych przez rzeczników prasowych. Poruszono w nim kwestię wzrostu zaufania społecznego do policji na przestrzeni ostatnich lat. Podkreślona została również rola dziennikarzy, którzy informując społeczeństwo o … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Mariusz Sokołowski, „Działalność prasowo-informacyjna instytucji publicznej na przykładzie polskiej policji”, Studia Politologiczne vol. 34 została wyłączona

Rafał Chwedoruk, „Polityka historyczna w Europie – periodyzacja i wiodące dyskursy”, Studia Politologiczne vol. 35

Tekst koncentruje się na kwestii polityki historycznej i polityki pamięci w Europie. Zostały omówione główne fazy polityki historycznej w powojennej Europie. Pierwszą była faza narodowej rekonstrukcja, gdy kreowano w wielu krajach mit „narodowej ofiary” i ruchu oporu. Od lat pięćdziesiątych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Rafał Chwedoruk, „Polityka historyczna w Europie – periodyzacja i wiodące dyskursy”, Studia Politologiczne vol. 35 została wyłączona

Marek Kochan, „W stronę modelu debaty gdańskiej”, [w:] Kochan M. (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015

Zarysowany wyżej model „debaty gdańskiej” jest pod pewnymi względami zbliżony do debaty deliberacyjnej, jednak w kilku punktach znacząco się od niej różni. Podjęcie wspólnej decyzji bądź osiągnięcie konsensusu jest tu celem możliwym do osiągnięcia, pożądanym, lecz nie koniecznym. Inaczej rozumiana … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Marek Kochan, „W stronę modelu debaty gdańskiej”, [w:] Kochan M. (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015 została wyłączona

Karol B. Janowski, „Media. Między misją a rzecznictwem interesów”, Przegląd Politologiczny nr 4/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Karol B. Janowski, „Media. Między misją a rzecznictwem interesów”, Przegląd Politologiczny nr 4/2013 została wyłączona

Piotr Pawełczyk, Barbara Jankowiak, „Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Piotr Pawełczyk, Barbara Jankowiak, „Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Agnieszka Łukasik-Turecka, „Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Metoda door-to-door („od drzwi do drzwi”) rozumiana jako sposób prowadzenia kampanii wyborczej, polegający na bezpośrednich odwiedzinach w domach – spotkaniu kandydata politycznego lub jego przedstawiciela z wyborcą, kojarzona jest zazwyczaj z samorządową kampanią wyborczą. Wynika to ze specyfiki metody; bezpośredni … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Agnieszka Łukasik-Turecka, „Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Dorota Piontek, „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S.(red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010

Od dłuższego czasu w publicznej debacie nad sposobem uprawiania polityki w Polsce i nad stylem jej relacjonowania przez krajowe media pojawia się termin tabloidyzacja. Odnosi się on zwykle do mediów, ale coraz częściej również do samej polityki, a raczej stylu … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Dorota Piontek, „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S.(red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010 została wyłączona