Archiwum kategorii: Komunikacja polityczna

Komunikacja polityczna

Marek Kochan, „W stronę modelu debaty gdańskiej”, [w:] Kochan M. (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015

Zarysowany wyżej model „debaty gdańskiej” jest pod pewnymi względami zbliżony do debaty deliberacyjnej, jednak w kilku punktach znacząco się od niej różni. Podjęcie wspólnej decyzji bądź osiągnięcie konsensusu jest tu celem możliwym do osiągnięcia, pożądanym, lecz nie koniecznym. Inaczej rozumiana … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Marek Kochan, „W stronę modelu debaty gdańskiej”, [w:] Kochan M. (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015 została wyłączona

Karol B. Janowski, „Media. Między misją a rzecznictwem interesów”, Przegląd Politologiczny nr 4/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Karol B. Janowski, „Media. Między misją a rzecznictwem interesów”, Przegląd Politologiczny nr 4/2013 została wyłączona

Piotr Pawełczyk, Barbara Jankowiak, „Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Piotr Pawełczyk, Barbara Jankowiak, „Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Agnieszka Łukasik-Turecka, „Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Metoda door-to-door („od drzwi do drzwi”) rozumiana jako sposób prowadzenia kampanii wyborczej, polegający na bezpośrednich odwiedzinach w domach – spotkaniu kandydata politycznego lub jego przedstawiciela z wyborcą, kojarzona jest zazwyczaj z samorządową kampanią wyborczą. Wynika to ze specyfiki metody; bezpośredni … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Agnieszka Łukasik-Turecka, „Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Dorota Piontek, „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S.(red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010

Od dłuższego czasu w publicznej debacie nad sposobem uprawiania polityki w Polsce i nad stylem jej relacjonowania przez krajowe media pojawia się termin tabloidyzacja. Odnosi się on zwykle do mediów, ale coraz częściej również do samej polityki, a raczej stylu … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Dorota Piontek, „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S.(red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010 została wyłączona

Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Jędrzej Skrzypczak, „Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne”, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne nr 2/2012

Pojawienie się jednego z najciekawszych zjawisk społecznych XXI w. w obszarze komunikacji społecznej, tj. tzw. nowych mediów, musiało zostać zauważone przez sztaby wyborcze. Warto jednak zadać pytanie, czy zostało dostrzeżone i uwzględnione także przez polskiego ustawodawcę. A pretekst do tego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Jędrzej Skrzypczak, „Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne”, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne nr 2/2012 została wyłączona

Tomasz Olczyk, „Teoria i praktyka celebrytyzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach plotkarskich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Gwiazdy stają się przedmiotem rosnącego zainteresowania zarówno naukowców, jak i dziennikarzy. Badania nad sławą i popularnością stały się odrębną dziedziną badań podejmowanych w akademickich periodykach. Pojawia się coraz więcej publikacji poświęconych wyłącznie roli gwiazd w świecie polityki, omawiających rosnące znaczenie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Tomasz Olczyk, „Teoria i praktyka celebrytyzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach plotkarskich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Piotr Pawełczyk, „Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym”, [w:] Churska-Nowak K. i Drobczyński S. (red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Piotr Pawełczyk, „Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym”, [w:] Churska-Nowak K. i Drobczyński S. (red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010 została wyłączona

Ryszard Kowalczyk, „Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medioznawcze)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2011

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Ryszard Kowalczyk, „Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medioznawcze)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2011 została wyłączona