Archiwum kategorii: Komunikacja polityczna

Komunikacja polityczna

Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Jędrzej Skrzypczak, „Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne”, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne nr 2/2012

Pojawienie się jednego z najciekawszych zjawisk społecznych XXI w. w obszarze komunikacji społecznej, tj. tzw. nowych mediów, musiało zostać zauważone przez sztaby wyborcze. Warto jednak zadać pytanie, czy zostało dostrzeżone i uwzględnione także przez polskiego ustawodawcę. A pretekst do tego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Jędrzej Skrzypczak, „Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne”, Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne nr 2/2012 została wyłączona

Tomasz Olczyk, „Teoria i praktyka celebrytyzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach plotkarskich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Gwiazdy stają się przedmiotem rosnącego zainteresowania zarówno naukowców, jak i dziennikarzy. Badania nad sławą i popularnością stały się odrębną dziedziną badań podejmowanych w akademickich periodykach. Pojawia się coraz więcej publikacji poświęconych wyłącznie roli gwiazd w świecie polityki, omawiających rosnące znaczenie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Tomasz Olczyk, „Teoria i praktyka celebrytyzacji politycznej. Celebryci polityczni w internetowych serwisach plotkarskich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013 została wyłączona

Piotr Pawełczyk, „Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym”, [w:] Churska-Nowak K. i Drobczyński S. (red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Piotr Pawełczyk, „Rola rekwizytu w komunikowaniu politycznym”, [w:] Churska-Nowak K. i Drobczyński S. (red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce”, Poznań 2010 została wyłączona

Ryszard Kowalczyk, „Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medioznawcze)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2011

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Ryszard Kowalczyk, „Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (refleksje medioznawcze)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2011 została wyłączona

Ewa Marciniak, „Komunikowanie polityczne w ujęciach interpretacyjnych”, Studia Politologiczne vol. 25

W artykule podjęto próbę rekonstrukcji podstawowych sposobów definiowania komunikacji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy interpretacyjnej. Wskazano na użyteczność kilku podejść jakościowych, akcentując fakt, iż pozwalają one na rozumienie istoty komunikowania politycznego, zwłaszcza z punktu widzenia adresatów komunikatów politycznych. Omówione zostały: … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Ewa Marciniak, „Komunikowanie polityczne w ujęciach interpretacyjnych”, Studia Politologiczne vol. 25 została wyłączona

Ewa Nowak, „Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym”, Studia Medioznawcze nr 2 (49) 2012

Opracowanie poświęcone jest koncepcji torowania (priming) oraz efektowi torowania i jego roli oraz konsekwencjom dla komunikowania politycznego. Pojęcie torowania (efekt poprzedzania, priming) pochodzące z psychologii kognitywnej oznacza sytuację poznawczą, w której bodziec pojawiający się wcześniej modyfikuje poprawność i łatwość rozpoznawania … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Ewa Nowak, „Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym”, Studia Medioznawcze nr 2 (49) 2012 została wyłączona

Agnieszka Hess, „Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S. (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2010

Niniejszy artykuł podejmuje tematykę wzajemnego, naprzemiennego  układu zależności między mediami i partiami politycznymi w kontekście lokalnej komunikacji politycznej i specyficznych warunków prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej. [embed width=”800″ height=”1100″]http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/04/Hess_A._Mediatyzacja_lokalnej_komunikacji_politycznej.pdf”]

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , , | Możliwość komentowania Agnieszka Hess, „Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S. (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2010 została wyłączona

Marek Kochan (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015

„Sztuka debaty” to kompendium wiedzy na temat publicznych dyskusji, podręcznik-przewodnik, służący wszystkim zainteresowanym zarówno praktyką debaty, jak i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie. Może inspirować do organizowania publicznych dyskusji we wszystkich środowiskach: w samorządzie, organizacjach pozarządowych, w sferze kultury, edukacji, lokalnej i wielkiej polityki. Pokazuje różnorodność konwencji debat, … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Komunikacja polityczna | Możliwość komentowania Marek Kochan (red.), „Sztuka debaty”, Gdańsk 2015 została wyłączona

Maria Gmerek, „Obraz polityki w dziennikach wielkiej czwórki. Fragment badań”, [w:] Hofman I. (red.), „Studia nad dziennikarstwem”, Lublin 2011

Poniższa analiza stanowi badanie wskaźnika ekspozycji formalnej komunikatów dotyczących tematyki politycznej w głównych wydaniach dzienników nadawców publicznych i koncesjonowanych (nadających program w systemie naziemnym): TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat. Jednostka analizy jest komunikat (news) w dziennikach telewizyjnych, jednostka kontekstu – dziennik telewizyjny. W … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano | Możliwość komentowania Maria Gmerek, „Obraz polityki w dziennikach wielkiej czwórki. Fragment badań”, [w:] Hofman I. (red.), „Studia nad dziennikarstwem”, Lublin 2011 została wyłączona