Archiwum kategorii: Pozostałe pozycje

Pozostałe pozycje

Mirosław Karwat, „O statusie pojęcia »polityczności«”, Studia Politologiczne vol. 37

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Mirosław Karwat, „O statusie pojęcia »polityczności«”, Studia Politologiczne vol. 37 została wyłączona

Anna Szustek, „O potrzebie stawiania nowych pytań badawczych dziejom Polski Ludowej. Spojrzenie z perspektywy ćwierćwiecza III RP”, Studia Politologiczne vol. 35

Stawianie nowych pytań o okres PRL mieści się w tym, co rozumie się jako politykę historyczną. Minęło 25 lat od zakończenia PRL. Jest potrzeba spojrzenia na ten okres dziejów państwa i społeczeństwa polskiego z dłuższej perspektywy.Nowe pytania badawcze powinny dotyczyć … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Anna Szustek, „O potrzebie stawiania nowych pytań badawczych dziejom Polski Ludowej. Spojrzenie z perspektywy ćwierćwiecza III RP”, Studia Politologiczne vol. 35 została wyłączona

Piotr Podemski, „A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957)”, Przegląd Politologiczny nr 2/2014

Już George Waszyngton miał wyrazić często przywoływane później przez Amerykanów życzenie, by na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki powstały również Stany Zjednoczone Europy. W rzeczywistości idea ta narodziła się zapewne wśród europejskich federalistów w XIX w., realne kształty mogła zaś przybrać … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Możliwość komentowania Piotr Podemski, „A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957)”, Przegląd Politologiczny nr 2/2014 została wyłączona

Wawrzyniec Konarski, „Polityka i politycy w Polsce – analiza krytyczna”, Studia Politologiczne vol. 27

Reagowanie opinii publicznej na wypełnianie obowiązków przez przedstawicieli polskiej klasy politycznej w bardzo niewielkim stopniu wpływa na autokorektę postępowania osób do niej należących. Nie dopomaga w tym intensyfikacja – drogą medialną – komentarzy ekspertów na temat polityki i działań polityków. … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wawrzyniec Konarski, „Polityka i politycy w Polsce – analiza krytyczna”, Studia Politologiczne vol. 27 została wyłączona

Krzysztof Koźbiał, „Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców”, Przegląd Politologiczny nr 2/2014

Transformacja w Rumunii umożliwiła m.in. udział reprezentantów mniejszości narodowych w systemie politycznym państwa. Przykładem ilustrującym to zjawisko są Węgrzy, liczący wg spisu z 2011 r. ponad 1,237 mln osób, oraz Niemcy, liczący ok. 37 tys. osób. Obie grupy biorą regularny, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Krzysztof Koźbiał, „Ugrupowania polityczne mniejszości narodowych w Rumunii. Przykład Węgrów i Niemców”, Przegląd Politologiczny nr 2/2014 została wyłączona

Anna Citkowska-Kimla, „Liberalizm a szanse pokoju na świecie. Refleksje Karla Jaspersa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Liberalizm, podobnie jak inne terminy z zakresu nauk społecznych, nastręcza badaczom wielu trudności. Nie ma zgodności ani co do używania tego terminu w liczbie pojedynczej (czyż nie powinniśmy mówić o liberalizmach?), ani co do idei łączącej takich liberałów jak John … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Możliwość komentowania Anna Citkowska-Kimla, „Liberalizm a szanse pokoju na świecie. Refleksje Karla Jaspersa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Anna Wolf-Powęska, „Politologia – nauka w drodze”, Przegląd Politologiczny nr 3/2012

Uwzględniając główny tenor wypowiedzi przedstawicieli nauk politycznych w świecie, można z dużym uproszczeniem przyjąć, iż nie ma jednolitego rozumienia politologii. Diagnoza brytyjskich badaczy, iż politologia jako dyscyplina naukowa jest „amorficzna i heterogeniczna” nie straciła na aktualności. Scena europejskiej i amerykańskiej … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Możliwość komentowania Anna Wolf-Powęska, „Politologia – nauka w drodze”, Przegląd Politologiczny nr 3/2012 została wyłączona

Przemysław Szustakiewicz, „Ideologia Polskiego Stronnictwa Ludowego na początku XXI wieku”, Studia Politologiczne vol. 18

Polskie Stronnictwo Ludowe to najstarsza istniejąca w Polsce partia polityczna. Jej ideologią, jako partii reprezentującej interesy wsi i rolnictwa, był agraryzm. Na początku nowego stulecia PSL poszukując rozwiązań, które sprawiłyby, że byłaby partią ogólnonarodową odwołuje się do ideologii neoagraryzmu. Neoagraryzm … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Przemysław Szustakiewicz, „Ideologia Polskiego Stronnictwa Ludowego na początku XXI wieku”, Studia Politologiczne vol. 18 została wyłączona

Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012

Lektura tej książki pobudza do podwójnego zastanowienia. Najpierw autor uzmysławia nam, w jak wielu kontekstach funkcjonuje pojęcie autorytetu – otwierając oczy na rozliczne wymiary zjawiska i ideologiczne uwikłania użytku, jaki się z niego czyni w języku pedagogów, mediów i polityków. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jacek Ziółkowski, „Autorytet polityczny: geneza, ewolucja, symptomy kryzysu”, Warszawa 2012 została wyłączona

Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011

Jest to wyjątkowa praca ponieważ opisuje jak przy teoretycznie wzorcowej konstytucji jedyną i niepodzielną władzę może sprawować prezydent. Prezentowana ustawa zasadnicza jest zbiorem pełnym frazesów o prawach człowieka, demokracji, o równości i wolności. Autor ustosunkowuje się do tych teoretycznych zapisów … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Zaleśny Jacek, „System konstytucyjny Białorusi”, Warszawa 2011 została wyłączona