Archiwum kategorii: Pozostałe pozycje

Pozostałe pozycje

Andrzej Wierzbicki, „Rosja. Etniczność i polityka”, Warszawa 2011

Problemy etniczne i narodowe są niezwykle ważne w procesie analizy rzeczywistości kulturowej Rosji. Wynika to zarówno z dziedzictwa przeszłości jak i współczesnych procesów globalizacyjnych. Od zarania dziejów państwowości rosyjskiej w jej przestrzeni kształtowała się wieloetniczność; w XIX w. poddana została … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Andrzej Wierzbicki, „Rosja. Etniczność i polityka”, Warszawa 2011 została wyłączona

Marcin Tobiasz, „Etatyści czy pluraliści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku”, Warszawa 2010

Praca ta w zamierzeniu autora ma być prezentacją i próbą analizy prac czołowych lewicowych intelektualistów brytyjskich końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, którzy mieli wpływ na definiowanie kontekstu i granic, w których teoretyczne poszukiwania miały miejsce. I tak stosownie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Marcin Tobiasz, „Etatyści czy pluraliści? Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie XX wieku”, Warszawa 2010 została wyłączona

Jarosław Szymanek, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 23: „Problemy polityki wyznaniowej”, Warszawa 2012

Stosunki wyznaniowe, obejmujące w sumie bardzo wiele, bardzo rozmaitych elementów, m.in. indywidualną wolność sumienia i wyznania, instytucjonalne relacje między państwem a związkami konfesyjnymi czy wreszcie znacznie szerszy i pojemniejszy projekt światopoglądowego zaangażowania się państwa podług wzorca państwa wyznaniowego, neutralnego albo … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 23: „Problemy polityki wyznaniowej”, Warszawa 2012 została wyłączona

Jarosław Szymanek (red.), „Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka”, Warszawa 2011

Warto podjąć próbę teoretycznego spojrzenia na państwo wyznaniowe i dzięki temu pokazania całej jego heterogeniczności, różnych przejawów występowanie w praktyce (zarówno w historii, jak i współcześnie) oraz licznych problemów, jakie ono rodzi. Zasadniczym jest bodajże konflikt z indywidualną oraz kolektywna … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Jarosław Szymanek (red.), „Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka”, Warszawa 2011 została wyłączona

Szymanek Jarosław, „Konstytucja V Republiki Francuskiej”, Warszawa 2011

Publikacja zawiera najnowszy (uwzględniający ostatnie zmiany z lipca 2008 r.) tekst Konstytucji V Republiki Francuskiej wraz z wykazem wszystkich dotychczasowych zmian konstytucji z 4 października 1958 r. Obok tego w książce zamieszczono również tłumaczenia trzech aktów, które poza właściwą konstytucją … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Szymanek Jarosław, „Konstytucja V Republiki Francuskiej”, Warszawa 2011 została wyłączona

Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011

Przedmiotem opracowań w niniejszym tomie Studiów Politologicznych są różne aspekty polityki na szczeblu samorządowym. Samorząd terytorialny stanowi bowiem niezwykle ważny segment demokratycznego państwa. Z tego powodu studia politologiczne nad tą problematyką mają szczególne znaczenie dla rozwoju nauki o polityce. Wzbogacają … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011 została wyłączona

Przemysław Jan Sieradzan, „Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej”, Warszawa 2011

Prezentowana monografia wpisuje się w kontekst polskiej dyskusji nad życiem politycznym współczesnej Rosji. Znajdują w niej odzwierciedlenie kluczowe dylematy cywilizacyjne i kulturowe, przed którymi stoi Federacja Rosyjska na początku XXI wieku. Rozważania nad genezą, rozwojem i upadkiem „sojuszu ekstremów” stanowią … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Przemysław Jan Sieradzan, „Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej”, Warszawa 2011 została wyłączona

G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat (red.), „Udzielanie informacji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka”, Warszawa 2012

W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę dostępu do informacji jednocześnie od strony podmiotów, które są zobowiązane do jej udzielenia, jak i osób fizycznych oraz osób prawnych, które są zainteresowane w jej uzyskaniu, a które w ramach istniejących rozwiązań prawnych są podmiotami … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat (red.), „Udzielanie informacji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka”, Warszawa 2012 została wyłączona

Krzysztof Pieliński, „W obliczu kryzysu. Konserwatyzm angielski od Burke’a do Lecky’ego”, Warszawa 2011

Autor dokonuje charakterystyki kolejnych etapów rozwoju myśli angielskiej myśli konserwatywnej. Nazywa konserwatyzm Burke’a, Poetów Jezior, Disraeliego, Newmana, Stephena, Maine’a i Lecky’ego.

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano | Możliwość komentowania Krzysztof Pieliński, „W obliczu kryzysu. Konserwatyzm angielski od Burke’a do Lecky’ego”, Warszawa 2011 została wyłączona

Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011

Niniejszy numer „Studiów Politologicznych” stanowi więc kolejną próbę rekapitulacji dorobku polskiego parlamentaryzmu ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i funkcji wyborów. Tytuł tomu: Polskie wybory 1991–2011 odczytywać należy dwojako. Po pierwsze, w ujęciu procesów o charakterze prawno-ustrojowym, dokonujących się … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011 została wyłączona