Archiwum kategorii: Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie

Paweł Ruszkowski, „Polityczne aspekty zjawiska segmentacji społeczeństwa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Możliwość komentowania Paweł Ruszkowski, „Polityczne aspekty zjawiska segmentacji społeczeństwa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Ewa Nowak, Ryszarda Ewa Bernacka, Rafał Riedel, „Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011

Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska integracji politycznej polskich emigrantów w nowym miejscu osiedlenia i nowym systemie społeczno-politycznym. W wymiarze empirycznym badania odnoszą się do osób pochodzących z Polski, a mieszkających na terenie Austrii, która przy całej swojej specyfice wynikającej … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Ewa Nowak, Ryszarda Ewa Bernacka, Rafał Riedel, „Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011 została wyłączona

Jan Garlicki, „Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce”, Studia Politologiczne vol. 26

Artykuł podejmuje zagadnie dynamiki kultury politycznej w Polsce w środowisku internautów. Dokonano w nim porównania wybranych aspektów kultury politycznej ujawniających się w trakcie kampanii wyborów parlamentarnych w odniesieniu do obserwacji poczynionych rok wcześniej w toku wyborów prezydenckich w Polsce. Celem … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , | Możliwość komentowania Jan Garlicki, „Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce”, Studia Politologiczne vol. 26 została wyłączona

Stanisław Filipowicz, „Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu”, Warszawa 2007

Książka pobudzająca do myślenia nad naszą rzeczywistością społeczną, zarówno polityczną, jak osobistą rodzinną, środowiskową. Pokazuje, jak wiele iluzji jest w demokracji, w zachowaniu polityków, w ich programach, jak wiele bierności i złudzeń jest w nas samych. Democracy – hope or … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano | Możliwość komentowania Stanisław Filipowicz, „Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu”, Warszawa 2007 została wyłączona

Maja Megier, „Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością”, Przegląd Politologiczny nr 1/2012

Czy można mówić o osobnym komponencie tożsamości zbiorowej lub wręcz o tożsamościach odpowiadających relacji centrum – peryferia, tożsamościach będących indywidualnym aspektem usytuowań zbiorowych na osi rozwoju bądź pozycji w globalnym układzie siły i władzy?  Wiele wskazuje na to, że takie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano | Możliwość komentowania Maja Megier, „Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością”, Przegląd Politologiczny nr 1/2012 została wyłączona

Krystyna Leszczyńska, „Polityczne aspekty wyborów do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.”

Większościowe wybory do Senatu w 2011 r., jako zjawisko jednostkowe, nie upoważniają jeszcze do sformułowania wniosków szerszej natury. Wskazać jednak można zarysowujące się tendencje. Wybory w okręgach jednomandatowych stwarzają partiom politycznym szersze pole dla „gry przedwyborczej” w uzgadnianiu liczby kandydatów … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Krystyna Leszczyńska, „Polityczne aspekty wyborów do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.” została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20

Artykuł opisuje istotę partnerstwa trójsektorowego. Przedmiotem analizy są modele współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacji pozarządowych oraz uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ na ich rozwój. Szczególną uwagę autorka poświęca analizie korzyści i zagrożeń, jakie niesie za sobą … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona

Marcin Bodio, „Z badań nad polityką energetyczną w stosunkach między Unią Europejską a Rosją”, Przegląd Europejski nr 2(19)/2009

Historia ostatniej dekady unijno-rosyjskich stosunków w sferze energetycznej wskazuje, że raczej należy się odnosić z ostrożnością do atrakcyjnych zresztą inicjatyw W. Putina, czy obecnego prezydenta D. Miedwiediewa. Wydaje się także, że w najbliższej perspektywie nie nastąpią radykalne zmiany w wektorach … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Marcin Bodio, „Z badań nad polityką energetyczną w stosunkach między Unią Europejską a Rosją”, Przegląd Europejski nr 2(19)/2009 została wyłączona

Krzysztof Urbaniak, „Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP”, Przegląd Politologiczny nr 2/2011

Artykuł podejmuje analizę wprowadzonych w Polsce rozwiązań prawnych mających na celu zwiększenie partycypacji politycznej kobiet z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskie. Analiza przeprowadzona jest na tle porównawczym. Przedstawia krótką analizę systemów parytetowych i kwotowych. W … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Krzysztof Urbaniak, „Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP”, Przegląd Politologiczny nr 2/2011 została wyłączona

Urszula Urban, „Transformacja ustrojowa a pamięć zbiorowa Polski Ludowej – między nostalgią a zapomnieniem”, Studia Politologiczne vol. 15

Artykuł stanowi próbę analizy społecznych ocen systemu socjalistycznego i jakości życia w tym systemie z perspektywy transformacji ustrojowej. Bezwarunkowe przekonania większości społeczeństwa, znajdujące wyraz w wyniku wyborów 1989 r., o wyższości demokracji nad socjalizmem i gospodarki wolnorynkowej nad gospodarką centralnie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , | Możliwość komentowania Urszula Urban, „Transformacja ustrojowa a pamięć zbiorowa Polski Ludowej – między nostalgią a zapomnieniem”, Studia Politologiczne vol. 15 została wyłączona