Archiwum kategorii: Współczesne wyzwania i zagrożenia

Współczesne wyzwania i zagrożenia

Aleksandra Zięba, Anna Wróblewska, „System Zarządzania Wiedzą dla Zarzadzania Kryzysowego”, Przegląd Politologiczny nr 4/2012

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązania dla usprawnienia systemu zarządzania kryzysowego, nad którym trwają wspólne prace z firmą IT Cognitum Sp. z o.o. od połowy 2012 roku. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę, umiejętności i doświadczenie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Aleksandra Zięba, Anna Wróblewska, „System Zarządzania Wiedzą dla Zarzadzania Kryzysowego”, Przegląd Politologiczny nr 4/2012 została wyłączona

Jolanta Bryła, „System zarządzania kryzysami Unii Europejskiej – znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Jolanta Bryła, „System zarządzania kryzysami Unii Europejskiej – znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2013 została wyłączona

Krzysztof Księżopolski, „Unia Europejska i CHRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations nr 1 (t.47) 2013

Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Możliwość komentowania Krzysztof Księżopolski, „Unia Europejska i CHRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations nr 1 (t.47) 2013 została wyłączona

Tadeusz Klementewicz, „Geopolityka trwałego rozwoju”, Warszawa 2013

Niniejsza praca prowadzi czytelnika przez labirynt dróg rozwoju wspólnot ludzkich. Marszrutę tej wędrówki wyznacza postęp w zakresie techniki i energii.Stanowią one oręż w adaptacji do lokalnych ekosystemów, czyli nadania im postaci umożliwiającej i sprzyjającej tworzeniu materialnych podstaw zbiorowej egzystencji. Podstawy … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tadeusz Klementewicz, „Geopolityka trwałego rozwoju”, Warszawa 2013 została wyłączona

Kamila Pronińska, Krzysztof M. Księżopolski, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Warszawa 2012

Niniejsza publikacja ukazuje perspektywę politologiczną badań nad wybranymi problemami bezpieczeństwa ekonomicznego. Jest ona efektem panelu zorganizowanego w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, który odbył się w dniach 19–21 września 2012 roku w Poznaniu. … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Kamila Pronińska, Krzysztof M. Księżopolski, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Warszawa 2012 została wyłączona

Ryszard Zięba, Justyna Zając, „Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2010”

Ekspertyza została przygotowana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest również wykorzystywana przez Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w trakcie prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP. Bezpieczeństwo narodowe możemy zdefiniować jako zdolność państwa i jego narodu (społeczeństwa) do zapewnienia pewności przetrwania (państwa jako instytucji, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Ryszard Zięba, Justyna Zając, „Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2010” została wyłączona

Sebastian Wojciechowski, „Sieć przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli”, Przegląd politologiczny nr 3/2011

Rozpatrując kwestię przyczyny terroryzmu należy postawić kilka kluczowych pytań. Jakie są główne czynniki generujące zjawisko terroryzmu? Czy wśród źródeł terroryzmu, możliwe jest wskazanie jednego – kilku dominujących determinantów? W jaki sposób można je uszeregować? Czy funkcjonujące typologie przyczyn terroryzmu uwzględniają … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano | Możliwość komentowania Sebastian Wojciechowski, „Sieć przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli”, Przegląd politologiczny nr 3/2011 została wyłączona

Stanisław Sulowski, „Bliski Wschód między demokratyzacją a rewolucją”

Z poczynionych do dziś obserwacji widać wyraźnie, że przemiany w państwach Bliskiego Wschodu mają bardzo złożony i różnorodnych charakter, bo i  spowodowane są różnymi przyczynami. Czyniąc rozważania na temat przyczyn wydarzeń na Bliskim Wschodzie,  należy wziąć po uwagę trzy  aspekty. … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano | Możliwość komentowania Stanisław Sulowski, „Bliski Wschód między demokratyzacją a rewolucją” została wyłączona

Andrzej Sęk, Zbigniew Obrębski, „Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego”, Studia politologiczne vol. 14

Transformacja ustrojowa w Polsce umożliwiła reaktywowanie samorządu terytorialnego. W jej wyniku zmienił się charakter organów administracji rządowej, wprowadzono także nowe stopnie samorządu terytorialnego. Uchwalono także ustawę o Policji, która wespół z nowymi aktami normatywnymi przyczyniła się do poprawy organizacji państwa … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Sęk, Zbigniew Obrębski, „Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego”, Studia politologiczne vol. 14 została wyłączona

Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej należy do kompetencji administracji rządowej oraz wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Na najniższym szczeblu obowiązek przeciwdziałania powodziom spoczywa na gminie. Zadanie to zostało wyszczególnione w ogólnej formule jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Nie jest to jedyny akt … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona