Integracja europejska

Projekty realizowane w ramach tej tematyki dotyczą m. in.: mechanizmów funkcjonowania w wymiarze wewnętrznym, efektywnego zarządzania, reformy instytucjonalnej oraz legitymizacji Unii Europejskiej i miejsca Unii Europejskiej w kształtowaniu międzynarodowego ładu politycznego. Ośrodek Anali Politologicznych UW analizuje zagadnienia polityki zagranicznej poszczególnych państw i zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.