Jakość rządzenia

Jakość rządzenia obejmuje wszystko to, co ma realny wpływ na jakość życia obywateli. W niniejszym zakresie tematycznym realizowane projekty dotyczą funkcjonowania współczesnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem państwa polskiego. Studia obejmują przede wszystkim analizę funkcjonowania mechanizmów władzy, norm prawnych a także stabilności instytucji demokratycznych, obywatelskiej partycypacji w życiu publicznym, finansowania polityki, etyki w administracji publicznej oraz metod i strategii przeciwdziałania korupcji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.