Komunikacja polityczna

Współcześnie komunikacja polityczna to jeden z filarów uprawiania polityki. W ramach niniejszego obszaru prowadzone będą badania nad jakością procedur i instrumentów politycznego komunikowania. Należą do nich m.in.: procesy kształtowania preferencji politycznych, marketing polityczny, polityczne sondaże a także zjawiska dwukierunkowej komunikacji za pośrednictwem nowoczesnych, elektronicznych środków masowego przekazu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.