Społeczeństwo obywatelskie

 Wychodząc z założenia, że społeczeństwo obywatelskie jest warunkiem i gwarantem istnienia demokracji, w tym obszarze badawczym prowadzone są analizy dotyczące stanu obecnego, rozwoju i przyszłości społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Polsce jak i w innych państwach. Badania dotyczą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym (ruchy społeczne, partie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy interesu, itp.), mechanizmów (wybory, referenda, inicjatywy ludowe). Analizie poddawana jest także kultura polityczna, która jest nierozerwalnie związana ze społeczeństwem obywatelskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.