Ewa Nowak, „Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym”, Studia Medioznawcze nr 2 (49) 2012

studia medioznawcze 49Opracowanie poświęcone jest koncepcji torowania (priming) oraz efektowi torowania i jego roli oraz konsekwencjom dla komunikowania politycznego. Pojęcie torowania (efekt poprzedzania, priming) pochodzące z psychologii kognitywnej oznacza sytuację poznawczą, w której bodziec pojawiający się wcześniej modyfikuje poprawność i łatwość rozpoznawania albo przetwarzania bodźców pojawiających się później. W komunikacji politycznej analizy dotyczące torowania koncentrują się na używaniu przez odbiorców kryteriów, standardów służących do oceny rzeczywistości politycznej, a których rolę pełnią kwestie najbardziej dostępne w mediach (najczęściej i najbardziej intensywnie relacjonowane). Priming należy do zagadnień istotnych dla nauk o komunikowaniu, ale jeszcze słabo opracowanych, podobnie jak relacja koncepcji torowania do hipotezy agenda setting. Niektórzy badacze uważają, że torowanie jest częścią agenda setting (drugi poziom agenda setting), inni zaś, że priming nie mieści się w obrębie tej teorii – jest zupełnie odrębną koncepcją, wyjaśniającą jedynie konsekwencje ustanawiania agendy. Niniejsze opracowanie jest próbą uporządkowania dotychczasowych propozycji naukowych dotyczących primingu oraz określenia relacji koncepcji torowania oraz ustanawiania agendy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Komunikacja polityczna i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.