G. Rydlewski, P. Szustakiewicz, K. Golat (red.), „Udzielanie informacji przez administrację publiczną. Teoria i praktyka”, Warszawa 2012

rydlewiczW niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę dostępu do informacji jednocześnie od strony podmiotów, które są zobowiązane do jej udzielenia, jak i osób fizycznych oraz osób prawnych, które są zainteresowane w jej uzyskaniu, a które w ramach istniejących rozwiązań prawnych są podmiotami uprawnionymi. Takie rozwiązanie, jak można sądzić, poszerza krąg potencjalnych odbiorców tej publikacji oraz -jak mamy nadzieję – ułatwi przedstawienie opisywanego zagadnienia w sposób wielopłaszczyznowy.
Książka jest przeznaczona dla pracowników urzędów administracji publicznej (szczególnie administracji rządowej i samorządu terytorialnego), którzy zajmują się zarówno udzielaniem informacji publicznych, jak i ochroną informacji niejawnych albo też mogą mieć do czynienia z omawianymi przepisami. Praktyczny charakter publikacji wskazuje, iż może być ona pomocna dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które chcą uzyskać interesujące ich informacje będące w posiadaniu administracji publicznej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Pozostałe pozycje i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.