Grażyna Kacprowicz, „Obywatele polscy w instytucjach Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008

przegld nr 1 2008Od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, to jest po ratyfikacji traktatu akcesyjnego, obywatele polscy mogą podejmować pracę w instytucjach wspólnotowych i agencjach Unii Europejskiej1. Jednocześnie, po przystąpieniu do UE, zarówno Polsce, jak i pozostałym nowym krajom członkowskim, przypadła pula stanowisk, których obsada odbywa się poza trybem konkursowym, stosowanym przy zatrudnianiu urzędników różnych szczebli. Urzędy te są obsadzane w drodze nominacji lub wyboru, jednak z koniecznością przestrzegania reguł, które zostały określone dla każdego z tych stanowisk.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Integracja europejska i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.