Grzegorz Kuca, „Pozycja ustrojowa prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów?”, Studia Politologiczne vol. 33

Studia Politologiczne vol. 33

Po proklamowaniu  niepodległości  Gruzji wyznaczono  nowy kierunek  reform ustrojowych, którym były założenia systemu  rządów prezydenckich formalnie potwierdzone w uchwalonej 24 sierpnia 1995 r. Konstytucji. Na podstawie ustawy konstytucyjnej nr 3272 z 6.02.2004 r. pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji uległa osłabieniu, za sprawą wyodrębnienia rządu z premierem na czele. Dalsze osłabienie tej pozycji nastąpiło na mocy ustawy konstytucyjnej  nr 3710 z 15.10.2010 r., która powierzyła Prezydentowi Gruzji tylko rolę głowy państwa czyniąc rząd najwyższym organem władzy wykonawczej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Jakość rządzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.