Grzegorz Rydlewski, „Rządzenie w świecie megazmian. Studium politologiczne”, Warszawa 2009

rzdzenie w wiecie megazmian

Książka ta opiera się na trzech podstawowych przesłankach. Po pierwsze, wiadomo, żę silne i skoncentrowane w czasie impulsy globalnych zmian, których jesteśmy świadkami, oddziałują także na sferę rządzenia, dlatego też w dużym stopniu nieaktualne – a czasem wręcz bezużyteczne – stają się jej tradycyjne opisy, ujęcia definicyjne i modele interpretacji. To oczywiste, że nowe zjawiska występujące w tej sferze wymagają nowego podejścia badawczego, jednak w polskiej politologii trudno byłoby znaleźć zbyt wiele jego przykładów. Po drugie, nadal aktualna jest opinia, jaką sformułował w 1994 r. Ricardo Diez-Hochleitner, przewodniczący Klubu Rzymskiego, zgodnie z którą „rządy nie są zdolne do prowadzenia polityki dalekowzrocznej, pochłania je natomiast rozwiązywanie problemów codziennych i bieżących trudności politycznych”. Po trzecie, nie da się dokonać analizy tak rozległej i wieloaspektowej dziedziny bez podjęcia próby spojrzenia na badaną rzeczywistość w sposób całościowy. Książka przedstawia w sposób całościowy problemy zmian zachodzących współcześnie w rządzeniu. Poddano w niej gruntownej analizie i ocenie: uwarunkowania zmian w rządzeniu mechanizmy, charakter i ujęcia modelowe zmian w rządzeniu konteksty i ujęcia metodologiczne zmian w rządzeniu stosunek rządów państw Unii Europejskiej do zachodzących zmian proces kształtowania nowego paradygmatu rządzenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.