Jacek Czaputowicz, „Pojęcie suwerenności” [w:] Jacek Czaputowicz „Suwerenność”, Warszawa 2014

 

J. Czaputowicz, Suwerenność -

Suwerenność jest konceptem wieloznacznym, nie ma jednego, akceptowanego przez wszystkich znaczenia. Spotyka się opinie, że jest niedefiniowalna lub że stanowi jedno z najbardziej kontestowanych i kontrowersyjnych pojęć. Niniejszy rozdział książki pt. „Suwerenność” poświęcony jest analizie różnych znaczeń pojęcia suwerenności, stosowanych w rozmaitych dyscyplinach nauki. Najpierw przedstawione zostaną różne definicje suwerenności, aby można było wyodrębnić jej główne cechy oraz przyjąć na potrzeby niniejszej pracy własną definicję. Omówione zostanie rozróżnienie suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej, zaprezentowane będzie także – w odniesieniu do problemu suwerenności – perspektywy prawa międzynarodowego, nauki o polityce i stosunków międzynarodowych. W kolejnej części analizie zostaną poddane istota i elementy konstytucyjne państwa, w tym suwerenność narodu, niepodległość, ograniczenie i naruszenie suwerenności oraz jej podzielność, przejawiająca się w szczególności w federacji. Osobny problem stanowi suwerenność prawa. Przedstawione będą suwerenność materialna i formalna oraz pozytywna i negatywna, a także takie cechy suwerenności, jak terytorialnie, suwerenna równość, uznanie i zdolność legitymizacji. Na koniec wyodrębnione zostaną dwa wymiary suwerenności, czyli wpływ norm oraz jej usytuowanie, które posłużą za ramy konceptualne w dalszych częściach książki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.