Jacek Zaleśny (red.), „Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich”, Warszawa 2010

zagadnienia ustrojowe pastw poradzieckichW przedkładanej publikacji zamieszcza się analizy poświęcone zagadnieniom ustrojowym państw poradzieckich. Obok teksów o charakterze porównawczym, poszukujących prawidłowości i odmienności zjawisk i procesów zachodzących w państwach tego regionu, prezentuje się analizy poświęcone wybranym państwom. Składają się na nie tak artykuły eksponujące istotę przekształceń zachodzących w poszczególnych państwach, jak i pokazujące poszczególne składowe ich ustrojów.
Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich to dzieło zbiorowe, w powstawaniu którego uczestniczyli badacze z różnych ośrodków uniwersyteckich, orientujący się na różne problematyki, posługujący się różnymi metodami badawczymi. Wyrażamy przy tym nadzieję, że wielość poddanych analizie zagadnień, zastosowanych ujęć badawczych dobrze służy ukazaniu specyfiki ustrojów państw powstałych wskutek rozpadu ZSRR.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.