Jan Błuszkowski, Daniel Mider (red.), „Demokracja późnej nowoczesności”, Warszawa 2012

bluszkowski miderPracę „Demokracja późnej nowoczesności” należy zaliczyć do nurtu neopozytywistycznych analiz zjawiska istotnego tak dla politologii, jak i socjologii. Ważne jest bowiem to, jak realizowane są w praktyce ideały demokracji, a także to, co o tym sądzą obywatele – uczestnicy demokratycznej gry. J. Błuszkowski i D. Mider wymieniają na wstępie książki dylematy związane z wprowadzaniem systemu demokratycznego, następnie wspominają o sześciu szeroko rozpowszechnionych twierdzeniach dotyczących demokracji, które nazywają mitami ponieważ – ich zdaniem – co prawda brzmią zachęcająco i są powszechnie kojarzone z ładem demokratycznym, ale nie zawsze są w rzeczywistości realizowane. Przeprowadzone rozważania zamykają interesującym zarysem programu badań, który dotyczy konsolidacji polskiej demokracji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.