Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 19: „Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych”, Warszawa 2011

sp vol. 19Wybory prezydenckie 2010 przebiegały w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Taką właśnie treść wyraża tytuł prezentowanego tomu Studiów Politologicznych, który w całości poświęcony został warunkom i okolicznościom, w jakich toczyła się poprzedzająca je kampania wyborcza. W analizie przebiegu wyborów prezydenckich 2010 ważne znaczenie ma aspekt temporalny, odnoszący się do czasu jako kategorii opisu kampanii wyborczej. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów analizują różnego rodzaju czynniki sytuacyjne o charakterze niezwykłym i wyjątkowym. Skupiają się na zdarzeniach nadzwyczajnych, które w sposób zamierzony kreowane były wewnątrz systemu politycznego naszego państwa. Zwracają też uwagę na negatywne ich skutki społeczno-polityczne, ponieważ system polityczny, który stwarza zdarzenia nadzwyczajne ma mniejszy stopień legitymizacji niż system, w którym one nie występują. Napięcia i konflikty toczące się w zamkniętej przestrzeni politycznej między autorytarnym populizmem a oligarchicznym neoliberalizmem destrukcyjnie wpływają na procesy konsolidacji młodej polskiej demokracji. Generowanie zdarzeń nadzwyczajnych ma w przekonaniu Autorów świadczyć o tym, kto naprawdę rządzi lub powinien rządzić. Na początku 2010 roku miały miejsce zdarzenia nadzwyczajne dotyczące zmian w ustawie zasadniczej. Dotyczyły one dwóch ważnych obszarów uprawnień Prezydenta RP – w procedurze ustawodawczej i polityce zagranicznej. Zaproponowane zmiany wyrażały przeciwstawne wizje prezydentury świadczące o ostrym konflikcie politycznym między dwiema dominującymi partiami: propozycje Platformy Obywatelskiej zmierzały w kierunku osłabienia głowy państwa; Prawa i Sprawiedliwości – do jej wzmocnienia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Pozostałe pozycje i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.