Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.), „Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania”, Warszawa 2009

Błuszkowski- WielowymiarowośćPrezentowana książka jest dziełem zbiorowym poświęconym wielowymiarowości systemów politycznych. Podstawowe znaczenie dla ich funkcjonowania ma wymiar instytucjonalny obejmujący instytucje polityczne państwa , władzę sądowniczą, a także partie polityczne i związki zawodowe. Oddziałują na nie organizacje pozarządowe należące do sektora trzeciego. Drugi wymiar systemów politycznych ma charakter normatywny, określający zależności strukturalno- funkcjonalne zachodzące między instytucjami. Reguluje on formy współdziałania i oddziaływania podmiotów władzy politycznej. Ważnym przedmiotem badań politologicznych jest również wymiar aksjologiczny systemów politycznych do którego należą uznawane idee i wartości wywierające wpływ na wytyczanie celów polityki. Zamieszczone w publikacji studia przedstawiają różne aspekty działania politycznego, złożoność zjawisk politycznych i ich wieloaspektowość instytucjonalną, co znajduje wyraz w rozpiętości podjętej problematyki. Przedmiotem refleksji autorów zamieszczonych tekstów są nie tylko rodzime wartości, idee, instytucje i procedury współskładające się na system polityczny. Badają oni także wzorce zachowań politycznych i ich instytucjonalne ramy warunkujące kształt systemów politycznych w różnych krajach. Analizują je bądź w ujęciu porównawczym, bądź w skali jednego państwa.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.