Jan Błuszkowski, „Przemiany stereotypów narodowych w procesie transformacji systemowej w Polsce”, Studia Politologiczne vol.11

sp vol. 11Z sondaży dotyczących stosunku Polaków do innych narodów, przeprowadzonych w okresie transformacji ustrojowej, wynika, że hierarchia sympatii do tych narodów kształtuje się na podłożu czynników cywilizacyjnych i kulturowych. Najwyższą i wciąż rosnącą sympatią Polaków cieszą się społeczeństwa należące do kręgu kultury zachodniej. Przejmowanie przez społeczeństwo polskie zachodnich standardów cywilizacyjnych oraz ogólnoeuropejskie procesy integracyjne, otwieranie granic państw, rynków i kultur narodowych, przemieszczanie się ludzi z jednych krajów do innych sprzyjać będzie wzajemnemu poznawaniu i emocjonalnemu zbliżaniu narodów należących do integrującej się Europy. Struktura percepcyjna otoczenia narodowo-państwowego utrwalona w świadomości Polaków wciąż ma jednak charakter bipolarny. Społeczeństwa należące do kręgu cywilizacji zachodniej postrzegamy jako narody przodujące w świecie, tworzące postęp i cywilizację. Natomiast obraz społeczeństw wschodnich na zasadzie kontrastu nasycony jest treściami negatywnymi; deklarujemy też wobec nich dystans emocjonalny. Świadczy to o utrzymywaniu się zadawnionych urazów i uprzedzeń. Ich usuwanie i budowanie trwałych więzi z naszymi sąsiadami wschodnimi opartych na wzajemnym szacunku ma strategiczne znaczenie dla kształtowania się otwartych i przyjaznych stosunków międzynarodowych na kontynencie europejskim.

http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/buszkowski-przemiany-stereotypw-narodowych.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.