Jan Garlicki (red.), „Studia Politologiczne vol. 21: Kultura polityczna Internautów w Polsce”, Warszawa 2011

sp vol. 21W kolejnym, 21 numerze Studiów Politologicznych przedstawione są wyniki badań i analiz dotyczących kultury politycznej polskiego społeczeństwa. W tym przypadku w centrum zainteresowań badawczych znalazły się orientacje polityczne i stosunek do polityki Internautów. Badania zrealizowane były w sposób umożliwiający prowadzenie analiz komparatystycznych. Porównania dotyczyły: z jednej strony – kwestii: czy i w jakim stopniu kultura polityczna Internautów różni się od orientacji politycznych całego społeczeństwa; z drugiej – odniesienia oddziaływania w kampanii wyborów prezydenckich w czerwcu 2010 roku nowych mediów do mediów tradycyjnych. Badania dotyczące tych kwestii przeprowadził zespół wyłoniony z grona pracowników i doktorantów Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badania prowadzone były w ramach projektu badawczego Formy i treść ekspresji kultury politycznej Polaków w Internecie w kampaniach wyborczych 2010 i 2011 roku finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy oznaczony numerem: N N 116 280338). Wybrano do badania okres, w którym toczyła się kampania wyborów prezydenckich. W opinii zespołu był to dobry moment, żeby zaobserwować dynamikę komunikowania politycznego i przeobrażenia w kulturze politycznej dokonujące się właśnie w trakcie kampanii wyborczej. Interesującym zadaniem badawczym było także opracowanie diagnozy dotyczącej roli nowych mediów w kampanii.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Komunikacja polityczna i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.