Janina Fras, „O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2013

Środkowoeuropejskie studia polityczne, nr 1 2013, okładkaNadmierne skoncentrowanie na rozrywkę w treści nowoczesnych środków masowego przekazu stało się przedmiotem refleksji akademickiej w Polsce w ostatniej dekadzie. Na Zachodzie, kwestia ta omawiana jest już co najmniej od trzydziestu lat. Spośród różnych koncepcji, które służą do opisu analizy koncentracji mediów na rozrywce autor wybrała i skupiła się na infotainmencie, analizując w tekście znaczenie i zakres tego pojęcia w rozważaniach akademickich i dziennikarskich. Wskazuje, że koncepcja ma ograniczone znaczenie wyjaśniające, kiedy przyjmuje się ją bez wyjaśnienia kontekstu kulturowego i językowego oraz stosuje partykularnie. Omawiając skoncentrowanie się współczesnych środków przekazu na rozrywce, autorka wskazuje trzy główne nurty: funkcjonalne, historyczne i krytyczno-dyskusywne. Analizowany jest również wpływ zjawiska na profesjonalnych dziennikarzy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Komunikacja polityczna. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.