Jarosław Gryz, „Reagowanie kryzysowe Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1(18)/2009

przegld nr 1 2008Problematyka reagowania kryzysowego państw i organizacji międzynarodowych staje się coraz bardziej istotna w kontekście istniejących i prognozowanych zjawisk i zdarzeń, które w trybie pilnym wymagać będą różnego typu interwencji. Struktury reagowania kryzysowego, występujące na poziomie narodowym i ponadnarodowym, są przy tym tymi, które mają zapewnić efektywne i trwałe działania w identyfikowanych jako kryzysowe obszarach. W związku z tym niniejszy artykuł podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim zakresie Unia Europejska wygenerowała system reagowania kryzysowego, należy przede wszystkim starać się zweryfikować wiedzę: Czy w Unii Europejskiej występuje system reagowania kryzysowego, a jeśli tak to, jaki ma on charakter? Ponadto, udzielić odpowiedzi na pytanie: Co stanowi o istocie reagowania kryzysowego Unii Europejskiej? Dzięki udzieleniu tych odpowiedzi istnieje szansa na dokonanie oceny i wyprowadzenie wniosków końcowych dotyczących reagowania kryzysowego w Unii Europejskiej, jego charakteru oraz istoty.

http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/gryz-jarosaw-reagowanie-kryzysowe-ue.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.