Jarosław Szymanek, „Uwagi na temat euro-nowelizacji Konstytucji RP”

okadka bez periodykuAkcesja każdego państwa w struktury Unii Europejskiej wymaga, w krótszej bądź dłuższej perspektywie czasowej, rewizji obowiązujących postanowień konstytucyjnych.  Uczestnictwo państwa w Unii, obejmującej swoim zasięgiem coraz więcej sfer życia społeczno-gospodarczo-politycznego wymaga bowiem również i ingerencji w tekst ustawy zasadniczej, choć oczywiście ingerencja ta nie musi się odbyć w jakimś jednym, określonym momencie, ani też przybierać jakiegoś zuniformizowanego, homogenicznego kształtu. Mimo wszystko jednak postępująca sukcesywnie i konsekwentnie integracja, a w rezultacie utworzenie wspólnego organizmu unijnego stawia na porządku dziennym konieczność dostosowania wcześniej czy później prawa krajowego, w tym również tego  mającego postać konstytucji do wymagań wspólnotowych (unijnych).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Integracja europejska i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.