Jolanta Itrich-Drabarek, Artur Nowak-Far, „Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/ 2008

przegld nr 1 2008Status urzędnika służby cywilnej w Polsce i w instytucjach Wspólnotowych jest odmienny. Truizmem jest stwierdzenie, iż urzędnik unijny posiada wyższy status socjalny, cieszy się większą stabilnością zawodową, ma zapewniony status prawny. Urzędnik Wspólnot nie jest jednak wolny od problemów i dylematów, które np. wyrażają się w trudnościach z określeniem czym jest interes wspólnotowy, jak przestrzegać zasadę bezstronności, w relacjach między państwem skąd pochodzi urzędnik a pozostałymi, czy wreszcie komu jest winien lojalność. Koniec lat 90. dwudziestego wieku wskazywał także na takie kłopoty biurokracji unijnej jak: korupcja, niekompetencja czy nadmierny rozrost aparatu administracyjnego i regulacji prawnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Jakość rządzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.